Menu

Další informace

Základní škola a mateřská školy Rohatec, příspěvková organizace

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rohatec vyhlašuje pro žáky školy
na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 z provozních důvodů ředitelské volno.
Školní družina nebude v provozu.