ZŠ Rohatec - úvod
 • Organizace vyučování 1. týden

  Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace

  Organizace vyučování – 1. školní týden 2021/2022

  Zahájení školního roku 2021/2022

  bude ve středu  1. 9. 2021 v 8.00 hod. ve třídách školy.

  Konec vyučování 1. 9. 2021 bude v 9. 30 hod.

  Ranní i odpolední družina je v provozu od 2. 9. 2021

  Konec vyučování ve dnech 2. a 3. září 2021

  1. stupeň - 11. 40 hod.

  2. stupeň - 12. 35 hod.

  V dalších dnech pokračuje vyučování dle rozvrhu.

  Obědy ve školní jídelně jsou od 2. 9., svačiny podle situace od 13. 9. 2021

  • Žáci mají povinnost ve společných prostorách školy používat ochranu dýchacích cest

  (rouška, respirátor), ve třídách žáci s negativním testem ochranu dýchacích cest používat nemusí

  • Testování proběhne 1., 6., a 9. září (žáci 1. ročníku budou mít první testování 2. září)
  • Po příchodu do třídy  si dítě provede samotestování antigenním testem podle návodu, dohlížet na testování bude pověřený učitel
  • Dítě se otestuje samo podle návodu a předvedení dohlížejícího pedagoga
  • Testování probíhá z přední části nosu - je neinvazivní
  • V případě potřeby může být svému dítěti 1. - 3. ročníku nápomocen zákonný zástupce
  • Po otestování probíhá cca 20 minut vyhodnocení testu
  • V případě pozitivního testu je dítě umístěno do karanténní místnosti, telefonicky je vyzván zákonný zástupce, který si dítě neprodleně odvede
  • Pokud dítě nastoupí do školy v jiném termínu, provede si test ihned při příchodu do školy pod dohledem pověřeného pedagoga
  • V případě, že nebude možno dítě testovat, bude mít   po celou dobu pobytu ve škole
  • Od nošení ochrany dýchacích cest jsou osvobozeni pouze žáci s lékařským potvrzením
  • Prosíme o dodržování hygienických podmínek. Při příznacích onemocnění, prosím, ponechejte dítě doma v izolaci
  • Více informací naleznete na https://testovani.edu.cz/
  Napsáno čtvrtek, 26 srpen 2021 00:00
 • Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny ZŠ Rohatec

  Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace

  Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny ZŠ Rohatec

  Obecná kritéria

  • Přijetí žáka do školní družiny je nenárokové.
  • Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
  • Žáci budou přijímáni do školní družiny do výše stanovené kapacity volných míst pro daný školní rok.
  • O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě:
  • písemné přihlášky podané zákonným zástupcem dítěte v řádném termínu
  • splnění kritérií pro přijímání dětí do školní družiny do výše stanovené kapacity volných míst pro daný školní rok.

  Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

  Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel na základě těchto kritérií:

  • Nejdříve budou přijati zájemci o ŠD z 1. ročníku.
  • Dále budou přijati zájemci o ŠD z 2. ročníku.
  • Zájemci o ŠD z 3. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD,
  • kteří
  1. již mají sourozence v ŠD
  2. Přednost mají žáci zaměstnaných nebo samoživitelů rodičů před dětmi rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené, případně nezaměstnanými.
  3. Dojíždějící žáci
  4. Mladší žáci mají v přijetí do školní družiny přednost před staršími.
  5. Přednost mají žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu před žáky, kteří docházejí do školní družiny jen některé dny v týdnu.

  Přihlášky doručte do kanceláře školy do 23. 8. 2021.

  Vyhodnocení kritérií z přihlášek proběhne 31. 8. 2021.

  Přihlášky k přijetí do školní družiny jsou ke stažení na webových stránkách školy             v sekci Formuláře, dokumenty.

  Napsáno pátek, 09 červenec 2021 00:00

 

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Školní 50, 696 01 Rohatec
IČ: 613 92 871
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ředitel školy: Mgr. Bc. Zbyněk Andrýsek 518 359 822
Sekretariát: 518 359 263
Šk. družina: 518 325 098
Jídelna: 518 359 252
ID schránka: nb4jqwr

Please publish modules in offcanvas position.