ZŠ Rohatec - úvod

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny ZŠ Rohatec

Obecná kritéria

 • Přijetí žáka do školní družiny je nenárokové.
 • Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • Žáci budou přijímáni do školní družiny do výše stanovené kapacity volných míst pro daný školní rok.
 • O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě:
 • písemné přihlášky podané zákonným zástupcem dítěte v řádném termínu
 • splnění kritérií pro přijímání dětí do školní družiny do výše stanovené kapacity volných míst pro daný školní rok.

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel na základě těchto kritérií:

 • Nejdříve budou přijati zájemci o ŠD z 1. ročníku.
 • Dále budou přijati zájemci o ŠD z 2. ročníku.
 • Zájemci o ŠD z 3. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD,
 • kteří
 1. již mají sourozence v ŠD
 2. Přednost mají žáci zaměstnaných nebo samoživitelů rodičů před dětmi rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené, případně nezaměstnanými.
 3. Dojíždějící žáci
 4. Mladší žáci mají v přijetí do školní družiny přednost před staršími.
 5. Přednost mají žáci s celotýdenní docházkou v plném režimu před žáky, kteří docházejí do školní družiny jen některé dny v týdnu.

Přihlášky doručte do kanceláře školy do 23. 8. 2021.

Vyhodnocení kritérií z přihlášek proběhne 31. 8. 2021.

Přihlášky k přijetí do školní družiny jsou ke stažení na webových stránkách školy             v sekci Formuláře, dokumenty.

Please publish modules in offcanvas position.