Menu

Další informace

neděle, 30 srpen 2015 00:00

Provoz školní družiny

PDF Tisk Email
Provoz školní družiny zahájen 1.9.2009, otevřeno do 15:30 

Vychovatelky :  Mgr. Hana Okáníková, Bc. Nicole Marková

 • Děti přicházejí do školní družiny po skončení vyučování
 • Odchody žáků - dle zápisních lístků
 • Omluvenky pouze písemně s datem a podpisem rodiče, NE TELEFONICKY.
 • Vybíráme příspěvek 300 Kč na 1. pololetí během září.Družina

 
Přehled výchovně vzdělávací činnosti

 


                                                              11:30 - 12:30

 • hygiena oběd
 • odpočinková činnost (společná nebo individuální dle zálib dětí, práce s knihou a dětskými časopisy)

12:30 - 13:30

 • zájmová činnost-výtvarná, hudební, dramatická, tělovýchova

13:30 - 15:00

 • rekreační činnost (vycházky do okolí, pohybové hry na zahradě, na hřišti a v tělocvičně), přírodovědná činnost

15:00 - 16:00

 • příprava na vyučování (procvičování učiva formou didakt. her, příprava a psaní dom. úkolů, četba)
 • individuální odpočinková činnost
 • odchody žáků