Menu

Další informace

STRAVNÉ

Stravné
S platností od 1. 1. 2018 bude navýšena cena za stravné (více v sekci Školní jídelna - Provoz ŠJ)

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ

KOLEDOVÁNÍ 2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace

Oznámení pro rodiče

Mateřská škola bude uzavřena v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2017 – 1. 1. 2018.

Provoz mateřské školy bude v novém roce zahájen

v úterý 2. 1. 2018.

Základní škola bude uzavřena v době vánočních prázdnin

od 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018.

Provoz základní školy bude v novém roce zahájen

ve středu 3. 1. 2018.

ŠKOLSKÁ RADA

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace

Členové Školské rady

při Základní škole a mateřské škole Rohatec

2017/2018

Za zřizovatele

Mgr. Blanka Cmolová

Ing. Jarmil Adamec Ph.D.

Luděk Durďák

Za rodiče

Irena Elšíková

Lenka Odehnalová

Ivana Trechová DiS.

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Marcela Hujňáková

Mgr. Milana Ševčíková

Mgr. Jozef Stančík – předseda školské rady

 

Zájmové útvary ve šk. roce 2017/2018

Výstřižek

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Organizace školního roku

TŘÍDNICTVÍ 2017/2018

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace

Pedagogičtí pracovníci, třídnictví

2017/2018

Třída

Třídní učitel/ka

I. Mgr. Jana Najgebaurová
II. Mgr. Zdeňka Tománková      
III. A Mgr. Lucie Šaurová
III. B Mgr. Ludmila Bederková
IV. Mgr. Alena Zborovská
V. Mgr. Zuzana Hřivnová
VI. Mgr. Jana Skalická
VII. Mgr. Miroslava Veselská
VIII. Mgr. Jaroslav Šmýd
IX. Mgr. Olga Škrobáková

Netřídní učitelé

                                                     Mgr. Marcela Hujňáková
                                                     Mgr. Jozef Stančík
                                                     PhDr. Jaroslav Andrýsek
                                                    PaedDr. Zdeňka Bachelová
                                                    Mgr. Milana Ševčíková
                                                     Mgr. Bc. Zbyněk Andrýsek

Vychovatelky ŠD

                                                     Mgr. Hana Okáníková
                                                     Bc. Nicole Marková

 

ROHATECKÝ SLAVÍČEK 2017

V NAŠÍ ŠKOLE SE ZASE ZPÍVALO

Rohatečtí slavíčci se opět po roce v pátek 31. března rozezpívali při již tradiční přehlídce lidových písniček „ROHATECKÝ SLAVÍČEK“. Velké poděkování patří nejen dětem, které chtějí zpívat a nikdo je do zpěvu nemusí nutit, ale všem, kteří děti připravili – paní učitelky, rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi…

Výběr písničky i radost, s níž ji děti zpívají, dávají lidové písničce stále naději na její další život.

Za zmínku rovněž stojí, že dvě žákyně naší školy, Julie Bravencová (3. třída) a Magdalena Trnovcová (6. třída), reprezentovaly naši školu v neděli 26. března 2017 v oblastním kole pěvecké soutěže ve Strážnici na Zpěváčcích Strážnicka k poctě Vaška Harnoše. Oběma dívkám patří velké díky, protože se zde popraly s řadou rovnocenných zpěváčků, s klidem a sebevědomě předstoupily před cimbálovou muziku a odbornou porotu a k tomu všemu byly oblečeny do nádherných rohateckých krojů.

Doufám, že se i v příštím roce u lidové písničky s mnohými žáky potkáme, protože je velmi důležité, aby lidová píseň neutichla, aby byla stále v oběhu a přispívala ke zkrášlení všedních i nevšedních dní nás všech.

                                                                                                                                             MIROSLAVA VESELSKÁ

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ROHATECKY_SLAVICEK_2017/

Strana 1 z 10