Menu

Další informace

KOLEDOVÁNÍ 2018

KOLEDOVÁNÍ 2018

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Výstava fotografií
Výstava fotografií na základní škole doprovázela otevření nové přístavby i komunální volby v Rohatci. Fotografie celosvětově oceňovaného uměleckého fotografa Otty Jirky představuje nejkrásnější místa naší planety.
Vedení ZŠ Rohatec

 

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/VYSTAVA_FOTOGRAFII/

ERASMUS

ERASMUS

SPORTUJEME RÁDI

SPORT? …..věnujeme se mu


V posledních letech je stále diskutovaným problémem nedostatečná pohybová aktivita dětí. Místo toho, aby děti vyběhly ven a s kamarády si zahrály na honěnou nebo nějakou míčovou hru, raději sedí někde u počítače, televize, herní konzole. Jediný pohyb, který jim pak zbývá, je v rámci tělesné výchovy ve škole.
Žáci naší základní školy jsou však živým důkazem toho, že se nesportuje jen v hodinách již zmíněného tělocviku. Snažíme se zapojit je i do dalších sportovních aktivit, jimž by se sami buď nevěnovali, nebo k tomu nemají vhodné podmínky.
Živým důkaze je účast našich žáků v pátek 21. září v Hodoníně na školním poháru dračích lodí. Vyhráli i nad prestižními sportovními školami a přivezli si první místo.
Hned ve středu 26. září se skupina dětí již opakovaně zúčastnila přespolního běhu v Hodoníně.
Mimo to je do výuky tělesné výchovy zařazen i plavecký výcvik (2.a 3. ročník), bruslení (4. a 5. ročník), pro sedmáky se organizuje v zimě lyžařský kurz a pravidelně se družstva chlapců účastní školních turnajů ve florbale a malé kopané.
Doufám, že rohatecké děti budou nadále sportovně aktivní a rády se budou zapojovat do různých sportovních her a událostí.

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/SPORT/

Organizace školního roku 2018/ 2019

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování začíná pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro okres Hodonín od 11. do 17. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Třídnictví 2018 / 2019

Pedagogičtí pracovníci, třídnictví

 2018/2019


Třída


Třídní učitel/ka

I.

Mgr. Ludmila Bederková             asistent pedagoga – Mgr. Hana Okáníková

II.

Mgr. Jana Najgebaurová

III.

Mgr. Zdeňka Tománková         

IV.

Mgr. Zuzana Hřivnová                   asistent pedagoga – Lucie Sovová

V.

Mgr. Alena Zborovská                   asistent pedagoga – Bc. Nicole Smejkalová

VI.

Mgr. Lucie Šaurová

VII.

Mgr. Jana Skalická

VIII.

Mgr. Miroslava Veselská

IX.

Mgr. Marcela Hujňáková

 
Netřídní učitelé

    Mgr. Olga Škrobáková

Mgr. Martin Hudek

                                                                Mgr. Jozef Stančík

     Mgr. Milana Ševčíková

           Mgr. Bc. Zbyněk Andrýsek

Vychovatelky ŠD

                                                                 Mgr. Hana Okáníková

                                                                 Bc. Nicole Smejkalová

Třídnictví 2018 / 2019

třídnictví

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ze školní družiny

Po podzimních dobrodružstvích začaly děti ze školní družiny pilně nacvičovat koledy tradiční i moderní, básničky známé i méně známé, aby toto hezké vánoční pásmo předvedly svým rodičům. Vystoupení se jim opravdu povedlo, a proto dostaly od p. vychovatelek malou odměnu.

A když už všude vrcholily přípravy na vánoční svátky, oslavili jsme vánoce i ve školní družině. Přestože byla výzdoba i stromeček ve stylu naší celoroční hry „Harry Potter“, připomněli jsme si i tradiční vánoční zvyky, zazpívali jsme si koledy, rozkrajovali jablíčko, jedli vánoční oplatky a samozřejmě přišlo i na dárky. Děti našly pod stromečkem novou koloběžku, pannyboard, stolní hry i nějaké maličkosti.

Po vánočních svátcích jako již každoročně proběhl „Den hraček“ – děti  přinesly ukázat nové hračky a hry, předvedly je ostatním a společně si je i zahrály.

Letos vyhrála hra „ Šlehačkovaná“….na koho ruka plácne sladkou šlehačku ten vyhrál. (Nebo prohrál)?

A co nás ve školní družině ještě čeká?  Připravujeme hodinu pokusů, čar a kouzel a po jarních prázdninách se budeme těšit na Karneval.  

Vychovatelky školní družiny

 

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ZE_SKOLNI_DRUZINY/

ROHATECKÝ SLAVÍČEK

ROHATECKÝ SLAVÍČEK 2018

V úterý 30. 1. 2018 proběhl již devátý ročník školní přehlídky dětských zpěváčků „ROHATECKÝ SLAVÍČEK“.

Letos přehlídka voněla něčím novým. Po osmi letech jsme opustili brány školy a uspořádali toto dopoledne v Kulturním domě v Rohatci.

V třídních kolech byli vybráni žáci, kteří přišli poměřit svého slavíčka v hrdle se svými mladšími a staršími spolužáky a zkusit si tako vystoupit před publikem, mikrofonem a na jevišti.

O to bylo příjemnější, že jsme mohli v hledišti přivítat i zástupce ze stran rodičů a prarodičů.

V dnešní uspěchané době je velmi těžké vrátit děti k odkazu našich předků. A proto patří velký dík všem paním učitelkám, maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům, sourozencům či vedoucím dětských souborů, kteří stále děti učí lidovým písničkám – krásnému kulturnímu odkazu, který by bylo s politováním vymazat z našich myslí.

Doufám, že se i v dalších letech bude lidová píseň Rohatcem nést a rozeznívat co největší počet nejen dětských hlásků.

                                                                                                                              MIROSLAVA VESELSKÁ

 

Roh. slavíček

Strana 1 z 12