Menu

Další informace

DOPRAVNÍ DEN

Dopravní den na ZŠ Rohatec

29. září se žáci druhého až pátého ročníku ZŠ Rohatec zúčastnili dopravní soutěže. Žáci se utkali ve znalosti dopravních testů, jízdě zručnosti a jízdě na dopravním hřišti s vyznačenou křižovatkou. Také si zopakovali, jak se chovat v případě dopravní nehody nebo při zranění.

Umístění nejlepších žáků

2. ročník

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

Marek David

Svrček Martin

Koudelová Vanda

Světnicová Sabina

3. ročník

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

Rucká Leona

Zlámalová Markéta

Vajčner Tobiáš

Ligday Josef

4. ročník

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

Čechal Martin

Kašpárková Aneta

Lacko Martin

Mynář David

5. ročník

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

Josef Flachs

Víchová Tereza

Salčák Jiří

Zemanková Gabriela

 

Dopravní den1

KRYSÁCI VE ŠKOLE

Krysáci ve škole
Dopoledne v pondělí 26. října jsme strávili docela netradičně. Setkali jsme se a pobesedovali s režisérem animovaných filmů panem Cyrilem Podolským. Tento úžasný člověk je autorem tvořícím převážně pro děti (večerníček Krysáci, animace v seriálu Pat a Mat, Králíci z klobouku). Jeho tvorba pro dospělé představuje např. videoklipy k písničkám pánů Hapky a Horáčka. Za námět a režii seriálu Krysáci je pan Podolský dokonce držitelem TV ceny Elsa 2008.
Na své přednášce názorně vysvětlil principy animace, způsob tvoření až po ukázky z tvorby. Na vlastní oči jsme viděli nejen seriálové Krysáky, ale rovněž loutku jejich dabéra Bolka Polívky. Měli jsme dokonce možnost nahlédnout do připravovaného seriálu Strašidelný herbář, který však na televizních obrazovkách spatříme až za čtyři roky.
Panu Podolskému velmi děkujeme za jeho volný čas strávený na naší škole i za to, jak zajímavě nám představil svět animovaného filmu.

 

http://www.rajce.idnes.cz/upload/photo

 

BESEDA SE SPISOVATELKOU

Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou

Obohacením výuky žáků osmé a deváté třídy bylo ve čtvrtek 24. září setkání se spisovatelkou Martinou Bittnerovou. Téma besedy bylo „Velikáni za zrcadlem“ – nejslavnější čeští spisovatelé 19. století. K těmto patří Božena Němcová a Karel Hynek Mácha. Paní spisovatelka děti zasvětila do tajemství jejich životů způsobem, který se tak trochu jiný než v běžných hodinách literatury. Přiblížila poutavým vyprávěním vše o jejich dětství, zálibách i uměleckých osudech.

Kromě toho Martina Bittnerová představila část své tvorby směřované především dospělým čtenářům. Jmenujme alespoň Utajené životy slavných Čechů, Utajené životy slavných Češek, Lásky Boženy Němcové.

A proč byla tato beseda věnována právě Němcové a Máchovi? Kromě toho, že patří mezi naše nejznámější spisovatele, tak oba v letošním roce slaví významná výročí svého narození.

Paní spisovatelce Bittnerové děkujeme a přejeme jí mnoho úspěchů při vlastní tvorbě.

CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ JÁMA LVOVÁ

Celorepubliková soutěž Jáma Lvová – dostali jsme se na tábor!

Na začátku loňského školního roku jsme se dozvěděli o korespondenční soutěži, kterou organizuje České Vysoké Učení Technické v Praze, nebo-li ČVUT. Je to soutěž na pomezí matematiky a informatiky. Odměnou této tříkolové soutěže 10 denní tábor zdarma. Program obsahoval matematiku, astronomii, biologii a projekty byly opravdu různé.

Soutěž byla rozdělená na mladší a starší žáky základních škol či víceletých gymnázií. Mladší byli v 6. až 7. třídě, nebo v primě či sekundě a starší se mohli účastnit pouze z 8. a 9. třídy. Pro starší už je tu soutěž Fiks! (fiťácký korespondenční seminář), MoRoUS (mozek, robotika, umělá inteligence), nebo S.V.A.T. (seminář vědy a techniky) které taktéž pořáda ČVUT.

Soutěž měla tři kola, se kterými opravdu rázně rostla obtížnost. Několik příkladů byla dokonce středoškolská látka. První kolo jsem byla schopná vyřešit do dvou hodin, druhé mi s přestávkami trvalo zhruba tři dny a u třetího jsme proseděli týden a více, a to hlavně u jednoho záludného příkladu. Pomohla nám s tím naše paní učitelka Zdeňka Bachelová díky tomu, že nás naučila Vennovy diagramy, což je také učivo středních škol.

Mezi úlohami se objevilo např. řazení korálků podle pravidel, obkládání koupelny, bludiště (které nás zaujalo, bylo jednoduché a zajímavé), určování výkonu, náklady na koupání, dělení koláče, závod, vytváření nových hodin, překládání papíru nebo pacman. Bylo tam toho více, ale toto bylo asi nejzajímavější.

Po skoro celém školním roku řešení spolu s dalšími soutěžemi, jako je například Klokánek, Matematická olympiáda, Pythagoriáda nebo Logická olympiáda jsme čekali na vyhlášení Jámy. Nadšeně jsme potom zjistili, že já jsem skončila přesně 12. a Tomáš 14. Naštěstí ale dva z naší kategorie na tábor nejeli a dostalo se tedy i na Tomáše. Škoda, že diplomy se ale rozdávaly jen do toho dvanáctého místa. Od školy jsme ještě k tomu dostali knihy „Posvátná geometrie“ a „Symetrie“.

A teď k samotnému táboru – většina lidí si (ověřeně) myslí, že jsme tam celých deset dní seděli u příkladů z matiky. Koho tohle napadlo? Tábor byl zaměřený snad na všechno – matematika, biologie, astronomie, možnost vybrání projektu a taky hodně pohybu. A když myslím hodně, myslím tím klidně i 6 hodin běhání denně.

První den byl klasicky takový uvítací, nic moc se nedělo, spíš se párkrát dokola představovalo. Když si byli už stoprocentně jistí, že známe všechny jména nazpaměť, šlo se na večerní program. (Samozřejmě tam nějaký menší program byl, třeba zasvěcení do čtyř týmů nebo táborové hry na zeleném plácku.)

Představili nám korálkovnu, kde můžeme anonymně ohodnocovat chování někoho jiného tím, že mu hodíme do kalíšku korálek určité barvy (např. červený – mám tě rád, fialový – jsi vtipný, černý – naštval jsi mne). Dál jsme se něco dozvěděli o celotáborové hře. Téma tohoto roku bylo „Osadníci“. Každý den byl nějaký program, který když určitý tým vyhrál, získal nějakou výhodu. Například to bylo stavění domku jen z přírodních materiálů, štafetový běh, pyramidovica (5 stanovišť s úkoly), trakaře (obchodování), celodenní výlet do Telče (po cestě i na místě se také hrály hry, např. zjišťování informací), noční hra (labyrint), šifrovačka, válčící hra, dobývání citadely, RPG …

Samozřejmě nechyběly přednášky, které ale byly vždy zaměřené na něco zajímavého. Nejvíce mě zaujala o evoluci, šifrování, algoritmy a pravděpodbnost.

Už jsem se zmínila o projektech. Bylo jich opravdu hodně a špatně se vybíralo… Nakonec jsem si z široké nabídky (pás LED lamp, kostel z papíru, katapult, focení, pitvání, pletení a háčkování, ladění lahví, programování ve Skretchi, hudební divadlo, párový tanec, signalizace, statistika, pečení chleba, efekty ve filmu, odlévání odlitků, návrh a výroba desky plošných spojů, video z obrázků) jsem si vybrala focení a Tomáš programování ve Skretchi. Mělo to několik výhod – jedna z nich třeba byla, že jsme mohli fotit kdykoliv a kdekoliv, nebo že jsme se mohli díky tomu podívat k ostatním. Někdy si musím pořídit pořádný foťák.

Zkuste si vyřešit tento složitý příklad:

Úloha 3A Rekombinace

V neprobádaných končinách Království zvířat byl v hustém pralese objeven zcela nový druh rostlin, barvivka tělní (Chromus Somaticus). Kromě toho, že má na stonku proužky mnoha různých barev, je barvivka zvláštní také tím, že v případě, že se dva jedinci dostanou do těsné blízkosti, dochází u nich k tzv. rekombinaci: těla obou rostlin se v určitém místě (u obou jedinců stejném) zlomí a rostliny si části svých těl nad tímto zlomem vymění (viz obrázek 1). Vědeckým zkoumáním barvivky byla pověřena odbornice na botaniku, octomilka Margot.

Margot si všimla, že k rekombinaci nedochází na všech místech těl barvivek stejně často, některá místa se lámou častěji než jiná. Proto se rozhodla zavést novou jednotku, tzv. margotku, která udává, jak často dochází za vhodných podmínek mezi danými dvěma místy k rekombinaci. Pokud by např. červený a žlutý proužek na rostlině na obrázku byly od sebe vzdáleny 1 4 = 0,25 margotky znamená to, že ve čtvrtině případů mezi nimi k rekombinaci dojde a ve třech čtvrtinách případů ne. Margot se ve svém výzkumu zaměřila na barvivky, které mají na svém těle tři různobarevné proužky, přičemž každý z těchto proužků se v přírodě vyskytuje ve dvou barevných variantách (na obrázku označené A a A*, B a B* a C a C*). Nechala spolu rekombinovat dvojice rostlin s kombinacemi proužků ABC a A*B*C* a sledovala, jaké typy rostlin budou vznikat.

Výsledky jejích pozorování byly následující:

Typ rostlin ABC A*BC AB*C ABC* A*B*C A*BC* AB*C* A*B*C*
Zastoupení 22,5 % 7,5% 5% 15% 15% 5% 7,5% 22,5%

Pozn. 1: 1% = 1 100 z celku = 0,01. 25% je tedy 25 100 = 1 4 = 0,25.

Pozn. 2: Pozor, k rekombinaci může docházet na více místech najednou.

Dokážete Margot pomoci vyhodnotit výsledky experimentu a určit, jaké jsou vzdálenosti v margotkách mezi jednotlivými proužky?

A závěr? Budeme se snažit i tento rok! Za skvělou komunitou i organizátory a programem!

Adéla Bejdová

žákyně 7. třídy

Návštěva knihovny v Rohatci

Během prvního školního týdne navštívili všichni žáci se svými vyučujícími nově zrekonstruovanou knihovnu v Rohatci v budově "staré školy". Pro všechny to byla příjemně strávená hodina s paní knihovnicí, která děti provedla po celé budově, aby jim ukázala všechny nové prostory i výstavu fotografií, která zde právě probíhala. "Třešničkou na dortu" pro všechny byla návštěva již zmíněné nové knihovny. Ta všechny děti velmi nadchla. Věřím, že se naši žáci rádi budou do knihovny vracet, aby se u nich stále podporovala a rozvíjela čtenářská gramotnost. Také se těším na další spolupráci s knihovnou v Rohatci, a to nejen při různých přednáškách a besedách se spisovateli, ale rovněž při společných čtenářských dílnách.

Alergeny

alergeny

Ovoce do škol

ovoce1

ovoce2

 

Škola plná zdraví

VIII.ročník

,, ŠKOLA   PLNÁ       ZDRAVÍ "

             Školní jídelna je zapojena do projektu ,, Škola plná zdraví " .

I tento ročník zaštítil po odborné stránce dětský lékař a primář Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Petr Tláskal a Společnost pro výživu. Projekt podporuje také nadační fond Kapka naděje Pomáháme zdravým dětem preventivně chránit své zdraví správnými stravovacími návyky . . .“ .

Škola plná zdraví respektuje vyhlášku o školním stravování. Zelenina, luštěniny a ovoce je klíčovou součástí zdravé výživy - obsahuje vitamíny, minerály, vlákninu. Děti by měly svou stravu doplňovat v dostatečném množství zeleninou, luštěninami a ovocem. Je to jedna z důležitých složek prevence nejen obezity, onemocnění srdce a cév. Dětská obezita je celosvětový problém. Obézních dětí s nadváhou přibývá, tento negativní trend se výrazně projevuje i v České republice.

Cílem školní jídelny je:

*přenesení pozitivního vztahu k zelenině, luštěninám a ovoci prostřednictvím dětí i do rodiny

*přispět ke zlepšení zdravotního stavu dětí i dospělých

*pomocí školní jídelny podpořit přirozeně kladný vztah dětí k zelenině, luštěninám a ovoci

*zdravější moderní životní styl, vyváženější chutě, ale také zábava

Motivační program:

„ BONDÍKOVÁNÍ " - podle nastavených pravidel pro daný školní rok, děti za odebrané / snězené / zeleninové jídlo, dostanou razítko „ BONDÍKA ".

 • Děti ve školní družině mají mít kartičku na jméno, do které sbírají jednotlivci body. Podle nasbíraných bodů / bondíků / jsou na konci školního roku odměněny dárky.
 • Děti ve vyšších ročnících se můžou zapojit do sbírání bodů jako kolektiv třídy.
 • Děti v mateřské škole – dostanou odměny do tříd, kde se můžou formou zábavy a hry seznámit se zeleninou, luštěninami a ovocem správným návykům zdravé výživy.

Řád školní družiny

 

ŠD při Základní škole a mateřské škole v Rohatci, příspěvkové organizaci

Vnitřní řád školní družiny

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení – školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Vnitřní řád je důležitý dokument, který upravuje:

 1. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve ŠD a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 2. provoz a vnitřní režim školní družiny,
 3. podmínky zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí a jejich ochraně před sociálně

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 1. podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí.

Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s Vnitřním řádem ŠD provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD a zákonní zástupci potvrdí seznámení podpisem na přihlášce do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění poslední změny vyhláškou č.279/2012 Sb., v platném znění.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedeným ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné docházce.

Specifikace činnosti ŠD – školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezičlánek mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování. Je školským zařízením pro zájmové vzdělávání, které je dobrovolnou a nepovinnou součástí školní docházky.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1. Práva žáků

 • Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní družinou,
 • Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,
 • Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře,
 • Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti, být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině

1.2.Povinnosti žáků:

 • Pro přihlášené žáky je docházka povinná, podmínky odchodu a rozsah docházky jsou stanoveny v Zápisním lístku.
 • Dodržovat Školní řád, Vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni na začátku i v průběhu školního roku.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a ŠD vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
 • Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 • Oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnosti žáka a změny v těchto údajích.
 • Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.
 • Řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do družiny cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů. Mobilní telefony, fotoaparáty a audiopřístroje nelze ve ŠD používat.

Za cenné předměty vychovatelky neručí.

 • Žák se ve ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy.
 • Žák nenosí do ŠD předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto předpisem.
 • Při porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi až ukončit docházku do školní družiny.

Škola neprodleně oznámí porušení vnitřního řádu ŠD prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonným zástupcům a zaznamená je do dokumentace školy.

 • Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Žáka je možné ze ŠD vyloučit, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svou nebo ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů

( neuhrazení úplaty za zájmové vzdělávání).

1.3. Práva zákonných zástupců

 • Na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání žáka
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.
 • Být přítomni na jednání při řešení výchovných problémů žáka v přítomnosti vedoucí vychovatelky, vychovatelky, třídního učitele, výchovného poradce, zástupce ředitele.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.
 • Ukončit docházku žáka do ŠD výhradně písemnou formou.

1.4. Povinnosti zákonných zástupců

 • Řádně a pravdivě vyplnit přihlášku do ŠD, sdělit písemně rozsah docházky žáka a způsob odchodu dítěte z družiny, zplnomocnit jiné osoby k vyzvedávání žáka. Tyto údaje jsou zaznamenány v přihlášce.
 • Informovat o změně základních údajů v přihlášce.
 • Oznamovat další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích (svěření péče pouze jednomu z rodičů z rozhodnutí soudu, zákaz vydávání žáka jednomu z rodičů z rozhodnutí soudu, aj.)
 • Zajistit pravidelnou docházku žáka do družiny podle rozpisu v přihlášce a nepřítomnost žáka písemně omluvit.
 • Informovat o změně vyzvedávání žáka jinou osobou, změnu provést písemně do přihlášky.
 • Sdělit vychovatelce písemně změny docházky nebo způsobu odchodu žáka z družiny.
 • Uhradit úplatu za zájmové vzdělávání ve ŠD.
 • Rodiče nevstupují do prostoru šaten a oddělení.
 • Zákonní zástupci přebírají plnou odpovědnost za žáka v momentě jeho odchodu ze ŠD

2.Provoz a vnitřní režim

2.1.Provoz ŠD:

 • Provoz ŠD je pondělí až pátek od 11.00 hod. do 16.00 hod.
 • Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Ředitel stanovuje touto směrnicí

             nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh    

             vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto :

  • Při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD – max. 30 žáků.
  • Při vycházkách po běžných trasách v okolí školy - max. 25 žáků.
  • Při pobytu na hřišti v areálu školy – max. 30 žáků.
  • Při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob
 • Užívané místnosti ŠD
 • tělocvična
 • učebny ICT
 • hřiště
 • sportovní areál u školy
 • Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
 • V docházkovém sešitě je zaznamenávána docházka účastníka zájmového vzdělávání do ŠD.

2.2. Docházka do ŠD

 • Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením p.vychovatelek.
 •  Na nepovinné předměty a kroužky budou děti uvolňovány dle potřeby na základě písemného sdělení rodičů. Děti si ve ŠD vyzvedne vyučující nebo vychovatelka daného kroužku.
 • Učitelé a vedoucí kroužků předávají děti vychovatelce do ŠD po skončení zájmového kroužku.
 • Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.
 •    Na oběd do školní jídelny chodí žáci společně s p.vychovatelkou, dodržují zásady hygieny a správného stolování. Na oběd odchází se svojí třídou a vyučujícím, po obědě přijdou do ŠD na základě písemného souhlasu rodičů.
 • Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelek ŠD.
 • Organizace jednotlivých dnů je zpracována v Organizačním řádu pro příslušný školní rok.
 • ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat

Zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích, pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do ŠD.

 • Provoz ŠD končí v 16.00 hod. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči, vychovatelka telefonicky kontaktuje rodiče žáka a osoby zplnomocněné k vyzvednutí dítěte. Pokud je tento postup bezvýsledný

a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,

b ) na základě předchozí dohody s městským úřadem kontaktuje pracovníka

   městského úřadu,

c ) požádá o pomoc Policii ČR.

 3.Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

3.1. Do ŠD přihlásí rodiče žáka písemnou přihláškou na celý rok.

3.2. Vedoucí vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací

       rodičům, vyřizování námětů a stížností.

3.3. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

3.4. V docházkovém sešitě je zaznamenávána docházka účastníka zájmového vzdělávání  

       do ŠD.

4. Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD

4.1. Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je 300 Kč za pololetí a je vybírána  

       pololetně.

4.2. Podle ustanovení § 123 odst.4 zákona č.561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

       středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitel školy rozhoduje

       o snížením nebo prominutím úplaty.

4.3. Na úlevu není právní nárok.

4.4. Viz. Vnitřní předpis, kterým se stanoví výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD.

4.5. Pokud za žáka není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení

       žáka ze zájmového vzdělávání ze školní družiny.

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5.1. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

5.2. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Rozsah pobytu žáka v ŠD se řídí sdělením rodičů na zápisním lístku.

5.3. V ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí

6.1. Všichni účastníci zájmového vzdělávání se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Účastníkům není povoleno v době mimo provoz ŠD zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou účastníci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků zájmového vzdělávání v první hodině prvního dne docházky účastníků zájmového vzdělávání ve ŠD a dodatečné poučení účastníků, kteří při poučení chyběli, provedou o tom písemný záznam do třídní knihy. Škola odpovídá za účastníky zájmového vzdělávání v době dané provozní dobou družiny.

6.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám každého jednotlivce a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

6.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárními předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého účastníka. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

Při úrazu poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc a zajistí ošetření lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.    

6.4. Škola odpovídá za účastníky v době dané provozní dobou ŠD. Účastník může být uvolněn z činnosti ŠD pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.

6.5. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Účastníci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

6.6. Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků ve ŠD odpovídají vychovatelky nebo zastupující zaměstnanci.

6.7. Účastníci jsou povinni hlásit vychovatelce veškeré úrazy a viditelné změny v objektu ŠD (tekoucí voda, mokrý povrch,…). Účastníci nesmí svévolně manipulovat s kohoutky rozvodů vody, plynu, elektřiny, topení a jinak poškozovat majetek ŠD.

6.8. Účastníci nenosí do ŠD cenné věci. Ve ŠD mají účastníci vhodné převlečení pro pobyt venku nebo v tělocvičně a přezůvky.

6.9. Účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnost při hrách – používání sportovního zařízení a náčiní v tělocvičně je možné jen v přítomnosti vychovatelky a s jejím souhlasem. Odchod účastníků z prostor ŠD (do šatny, na WC…) je umožněn pouze se souhlasem vychovatelky.

7. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků, ukládání osobních věcí.

7.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

7.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání skřínek, tříd.

7.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí.     

7.4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

7.5. Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

7.6. Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR – ohlášení provádí poškozený, resp. jeho zákonný zástupce), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost.

8. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:                

 1. písemné přihlášky účastníků (zápisní lístky); jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
 2. Přehledy výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení, včetně docházky dětí
 3. celoroční plán činnosti
 4. roční hodnocení práce školní družiny- akce, projekty a další aktivity ŠD- jako podklad pro výroční zprávu školy,
 5. vnitřní řád školní družiny, organizační řád
 6. knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů – je uložena v kanceláři školy.
 7. Školní vzdělávací program rozpracovaný do týdenních plánů nebo projektů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vychovatelka školní družiny.

9.3. Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.

9.4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 5. 10. 2017

Vnitřní řád ŠD je závazný pro zaměstnance školy a účastníky zájmového vzdělávání a jejich rodiče/ zákonné zástupce.

V případě potřeby bude doplňován a upravován písemnými dodatky.

V Rohatci 4. 10. 2017

 …………………………………….

Mgr. Bc. Zbyněk Andrýsek

ředitel školy

Provoz školní družiny

PDF Tisk Email
Provoz školní družiny zahájen 1.9.2009, otevřeno do 15:30 

Vychovatelky :  Mgr. Hana Okáníková, Bc. Nicole Marková

 • Děti přicházejí do školní družiny po skončení vyučování
 • Odchody žáků - dle zápisních lístků
 • Omluvenky pouze písemně s datem a podpisem rodiče, NE TELEFONICKY.
 • Vybíráme příspěvek 300 Kč na 1. pololetí během září.Družina

 
Přehled výchovně vzdělávací činnosti

 


                                                              11:30 - 12:30

 • hygiena oběd
 • odpočinková činnost (společná nebo individuální dle zálib dětí, práce s knihou a dětskými časopisy)

12:30 - 13:30

 • zájmová činnost-výtvarná, hudební, dramatická, tělovýchova

13:30 - 15:00

 • rekreační činnost (vycházky do okolí, pohybové hry na zahradě, na hřišti a v tělocvičně), přírodovědná činnost

15:00 - 16:00

 • příprava na vyučování (procvičování učiva formou didakt. her, příprava a psaní dom. úkolů, četba)
 • individuální odpočinková činnost
 • odchody žáků