Menu

Další informace

Provoz školní družiny

PDF Tisk Email
Provoz školní družiny zahájen 1.9.2009, otevřeno do 15:30 

Vychovatelky :  Mgr. Hana Okáníková, Bc. Nicole Marková

 • Děti přicházejí do školní družiny po skončení vyučování
 • Odchody žáků - dle zápisních lístků
 • Omluvenky pouze písemně s datem a podpisem rodiče, NE TELEFONICKY.
 • Vybíráme příspěvek 300 Kč na 1. pololetí během září.Družina

 
Přehled výchovně vzdělávací činnosti

 


                                                              11:30 - 12:30

 • hygiena oběd
 • odpočinková činnost (společná nebo individuální dle zálib dětí, práce s knihou a dětskými časopisy)

12:30 - 13:30

 • zájmová činnost-výtvarná, hudební, dramatická, tělovýchova

13:30 - 15:00

 • rekreační činnost (vycházky do okolí, pohybové hry na zahradě, na hřišti a v tělocvičně), přírodovědná činnost

15:00 - 16:00

 • příprava na vyučování (procvičování učiva formou didakt. her, příprava a psaní dom. úkolů, četba)
 • individuální odpočinková činnost
 • odchody žáků

Projekt Pavučina vědomostí

Od března 2010 začala na naší škole realizace projektu č. CZ.1.07/1.1.02/02.0173 v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.1.02 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Projekt bude realizován v období od 22. 3. 2010 do 30. 6. 2012.

Celková částka určená k realizaci projektu činí 1 349 960Kč.

Cílem projektu je systematická podpora rozvoje výuky ve škole prostřednictvím inovativních materiálů, včetně zavádění nových forem vyučování.

Prvotním krokem je vytvoření sdílené datové struktury a prostředí pro e-learning a znalostní databázi.   Průběžně bude vytvářen komplexní soubor výukových a metodických materiálů s důrazem na mezipředmětové vazby a elektronizaci vzdělávání. Budou podporovány sociální dovednosti jednotlivců i skupin směřující k úspěšnému začlenění do společnosti. Dojde k nastavení systému rozvoje partnerské spolupráce mezi školami a akademickým sektorem. Odstartuje také zefektivnění práce v průběhu řízení adaptačního procesu a posílení vztahu mezi pedagogy a žáky.

Všechny vzniklé materiály budou v souladu s cíli školního vzdělávacího programu naší školy.

Do realizace projektu jsou zapojeni pedagogové základní školy,  v rámci  podpory síťování škol   také pedagogové z dalších škol v regionu a Pedagogické fakulty UP v Olomouci a další.

Moderní škola

Moderní škola - výukové materiály (DUM) PDF Tisk Email Seznam výukových materiálů DUM ke stažení ZDE.

TONDA OBAL NA CESTÁCH

Tonda obal na cestách je název ekologického programu pro žáky základních škol a jeho cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

Tohoto programu se měli možnost zúčastnit rovněž naši žáci v pondělí 15. června. Během jedné vyučovací hodiny se naučili třídit odpadky a dozvěděli se o jejich dalším využití.

Program je rozdělen na tři úrovně podle věku dětí. Žáci 1. - 3. třídy rozeznávali základní druhy odpadu a ujasnili si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Žáci 4. - 6. třídy se seznámili se sběrným dvorem, skládkou a spalovnou. Ujasnili si třídění všech druhů odpadu a zhlédli videoukázky ze zpracování odpadu a výrobky z recyklovaných materiálů.

Nejstarším žákům byl k tomu všemu ještě vysvětlen systém nakládání s komunálním odpadem v ČR.

Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

 

DIVADLO "PŘEMYSLOVCI"

OTVÍRÁNÍ HŘIŠTĚ

 

Ve čtvrtek 18. června se všichni žáci a učitelé naší školy spolu se zástupci obce Rohatec zúčastnili slavnostního otevření nového sportovního areálu. Slavnostně přestřihnul pásku pan starosta spolu s dalšími sportovci, kteří obec Rohatec reprezentují.

Areál se nachází přímo vedle školy, takže jej mohou využívat žáci během hodin tělocviku a pak rovněž v odpoledních hodinách při volnočasových aktivitách. Že je areál plně funkční si děti vyzkoušely hned první den, kdy proběhly turnaje fotbalové a basketbalové a pro všechny děti byly připraveny zajímavé sportovní aktivity.

 

 http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Otvirani_noveho_sportovniho_arealu/

 

SETKÁNÍ S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY

Ve čtvrtek 18. června odpoledne proběhlo v prostorách tělocvičny naší základní školy setkání s budoucími prvňáčky. Zatímco rodičům sdělovaly paní učitelky ve třídách základní informace, žáci osmé třídy (patroni budoucích prvňáčků) si pro děti v tělocvičně připravili spoustu zajímavých aktivit, během nichž se děti řádně vydováděly.

 

HRAVÉ ODPOLEDNE

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Hrave_odpoledne_s_budoucimi_prvnacky/

Projektový den

Ve čtvrtek 14. května již tradičně proběhl na naší škole Projektový den, který byl letos opět tak trošku jiný. Na prvním stupni byl zaměřen převážně matematicky s menší ochutnávkou českého a anglického jazyka a na druhém stupni pak na zpracování recyklovatelných materiálů - papír, plast. V matematických úlohách prvního stupně si žáci především cvičili logiku a prostorovou orientaci. Druhostupňáci si vyzkoušeli tvoření z plastových kelímků (příšerky), plastových lahví (peněženka, chobotnice), Proložek od vajíček (kytky), ruliček toaletního papíru (ornamenty), WC papíru (podobnost - obrazce), víček z PET lahví (znaky měst a obcí). Následovaly i úkoly z českého jazyka (reportáž, popis pracovního postupu) a angličtiny (plakát - pozvánka do města či zúčastněnou školu).
Kromě žáků naší školy se tohoto dne zúčastnila družstva žáků ze zákldaních škol z Dubňan, Brna a Hodonína.
Uvítali jsme rovněž návštěvu zástupců PdF UP Olomouc, pod kterou naše škola co by fakultní škola patří.
Z celého čtvrterčního dopoledne si žáci odnesli nejen pamětní list, ale rovněž některé své výrobky a především nové zkušenosti.
 
 
 
                        
 
 
Strana 11 z 12