Menu

Další informace

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Letošní podzim byl pro děti ze školní družiny bohatý nejen na hezké dny a krásně zbarvené listy, ale hlavně na zážitky.

V první polovině října, proběhla jako již každoročně na fotbalovém hřišti „ Drakiáda“. Ačkoli v tento slunečný den foukal vítr jen občas,byla snaha dětí odměněna a draci většině z nich vzlétli.

Ve středu 18. 10. připravily paní vychovatelky pro děti vycházku na Roztrhány. Děti přinesly pro koně zeleninu a tvrdé pečivo, mohly si je pohladit i nakrmit a odměnou za jejich dlouhou cestu jim byl připravený oheň, na kterém si opekly špekáček. Moc děkujeme paní Vlachové za připravený oheň a poskytnuté zázemí.

A co se dělo na podzim dál?

Protože chtěli naši školní družinu „ napadnout zlí démoni“ museli se všichni studenti spojit a vypravit se hledat 13. komnatu, ve které byl ukryt Kámen Mudrců. A tak byla v pátek

3. 11 večer naše Základní škola plná čarodějů a čarodějnic, kteří se po malých skupinkách vypravili plnit nelehké úkoly a získat tak „ kouzelný kámen“. Nejdříve si vyrobili kouzelnou svíčku, která je provázela celou cestu. Dále museli projít strašidelným tunelem a pavučinou, složit kostlivce, vybrat si od démona kouzelnou fazulku, projet slalom na koštěti Nimbus 2017 a ještě spoustu dalších úkolů, které je přivedli až k 13. komnatě. Po objevení správného klíče od komnaty, se každý podepsal na Kámen Mudrců a ten jim vydal sladkou odměnu. Všichni studenti to zvládli bez chyby či projeveného strachu a Kámen Mudrců s jejich podpisy bude zdobit naši družinu po celý školní rok.

A aby nebylo těch neobyčejných zážitků málo, přijel děti do školní družiny navštívit pes Lucas se svými páníčky. Lucas je chytrý a vycvičený pejsek, který umí tančit i předvádět nejrůznější triky a vystupuje nejen pro děti po celé České republice. Nejen, že dětem své vystoupení předvedli, ale i děti sami si mohly zkusit, že za pamlsek, poslechne Lucas i je. Krásný zážitek odměnily děti velkým potleskem.

                                                                                                        vychovatelky ŠD

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/PODZIM_VE_SKOLNI_DRUZINE/

WORKSHOPY VE STRÁŽNICI

Wokrshopy ve Strážnici

Ve středu 25. října se žáci osmé třídy vydali na pracovní dílny na střední školu ve Strážnici. Brzy ráno nasedli na autobus a odjeli z Rohatce do Strážnice.. Děvčata začala menší prohlídkou spodní části školy a pak se vrhly na první stanoviště. Tam usedly k počítačům a vybraly si obrázek, který se jim nejvíce líbil. Vytiskly jej a pomocí speciálního přístroje udělaly připínací placky. Placky si připnuly na tričko nebo batoh. Potom měly menší výuku o stylingu a o fotografování.

V dalším patře na ně čekala dvě stanoviště. U jednoho si vyrobily z ozdobného papíru krásné krabičky a u druhého udělaly voňavé mýdlíčka.

Po tvoření se děvčata vyfotila s výrobky a pokračovala již na poslední stanoviště.

           Tam dostala plátěné kabelky a už bylo jenom na nich, jak je ozdobí. Někdo tam přišil knoflík, někdo tupoval obrázek nebo jenom něco namaloval. Jak se říká, fantazii se meze nekladou. Jakmile aktivity skončily, už bylo na čase odejít a vrátit se zpátky do školy na oběd.

Kluci se zatím mohli zkusit řídit traktor nebo se podívat na robotickou výstavu. Tato návštěva školy byla velmi zajímavá a myslím, že to mnohým pomohlo rozhodnout se, kam příští rok budou dávat přihlášku na střední školu.

                                                                                  Žáci osmé třídy ZŠ a MŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/WORKSHOPY_VE_STRAZNICI/

VÝSTAVA FOTEK - KOUZELNÁ PLANETA

Výstava fotek na základní škole

V době voleb do Parlamentu ČR proběhla na základní škole výstava fotek brněnského fotografa Otto Jirky. Název Kouzelná planeta dokonale vystihuje nádhernou atmosféru Země.

Prostřednictvím fotek jsme zavítali do exotických zemí i na náš český venkov.

Návštěvníci si mohli prohlédnout působivé fotografie z Islandu, Ruska nebo Itálie. V kontrastu s nimi mohli vidět krajinu v okolí Velkých Bílovic, Čejče nebo Hovoran.

Otto Jirka se věnuje fotografii pro svou radost a radost ostatních. Prostřednictvím svých fotografií dává lidem možnost dívat se na svět trochu jinýma očima.

                                                                       Vedení ZŠ a MŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/VYSTAVA_FOTEK_-_KOUZELNA_PLANETA/

SOUSTŘEDĚNÍ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

Pracovní soustředění IV. třídy

ve Velkých Pavlovicích

Na začátku letošního školního roku jela IV. třída na adaptační - pracovní pobyt do Velkých Pavlovic. S naší novou třídní paní učitelkou A. Zborovskou a paní učitelkou Z. Bachelovou jsme v pěkném prostředí Ekocentra Trkmanka strávili tři dny plné zajímavé matematiky, angličtiny, her a soutěží.

V matematice jsme například pracovali s krychlí (vystřihovali jsme různé sítě krychle) a měli jsme Matematickou olympiádu – MATBOJ, kdy jsme se rozdělili do družstev a plnili různé matematické úkoly. V angličtině jsme hráli hry, např.: hledali jsme barvy, zpívali anglické písně a procvičovali jsme anglickou abecedu.

Také jsme se byli podívat v místním vinařství, kde jsme ochutnali čerstvě vylisovanou hroznovou šťávu. Po dni plném počítání, rýsování nebo angličtiny nám byla odměnou „Sportovní olympiáda trochu jinak“. Nejlepší byl asi hod oštěpem – brčkem nebo třeba hod diskem – papírem. Kluci se pak nejvíc vyblbli u fotbalu, holkám se líbilo, že mohou být spolu na velkém pokoji.

V Pavlovicích jsme si to moc užili.

Hana Okáníková a Nela Grombířová, IV. třída

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/SOUSTREDENI_VE_VELKYCH_PAVLOVICICH/

 

 

Halloween 2017

Halloween 2017

V letošním školním roce naši deváťáci vymysleli pro děti na základní škole halloweenské převlékání do strašidelných masek.

Zúčastnily se všechny třídy. S paní učitelkou třídní, která stejně jako všichni deváťáci přišla v kostýmu škaredé čarodějnice, se celá třída vydala navštívit postupně první až po osmou třídu. Děvčata pokaždé měla připravené otázky k Halloweenu, např. jestli děti ví, odkud Halloween pochází, jaké barvy jsou spojované s tímto svátkem nebo jak si vyrobí dýňového strašáka.

Nakonec se všechny masky společně s deváťáky vyfotily a děti, které přišly v kostýmu, dostaly sladkou odměnu.

                                                                                  Žáci devátého ročníku ZŠ a MŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/HALLOWEEN_2017/

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dopravní hřiště v novém

Letos na podzim se žáci čtvrtého ročníku naší školy poprvé učili dopravní výchovu v novém prostředí. Krásně opravené dopravní hřiště v Hodoníně

nabízí kvalitnější možnosti dopravní výchovy v praxi.

Hřiště je větší, modernější a děti se lépe na silnicích a křižovatkách orientují.

Policisty, kteří dopravní výchovu na hřišti vyučují, děti dobře znají z teoretické výuky.

Jak je dopravní výchova důležitá již pro děti mladšího školního věku, vidíme v každodenních situacích okolo nás. A že se rohatecké děti dobře na dopravní provoz připravují, ukazují i přední místa v každoroční dopravní soutěži, kterou policie v Hodoníně pořádá.

                                                                       Vedení ZŠ a MŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/DOPRAVNI_HRISTE/

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

Angličtina s rodilým mluvčím

Již podruhé se žáci 2. stupně naší školy v rámci zkvalitnění  hodin anglického jazyka setkali s Jonatasem, rodilým mluvčím z Jižní Afriky.

Hodiny byly pro žáky nové v tom, že po celou dobu slyšeli a komunikovali výhradně anglicky. Jonatas je sympatický lektor, který na děti mluvil plynulou, srozumitelnou angličtinou. Pro každou třídu měl připravená témata, která žáci v jednotlivých třídách probírají, pohotově reagoval a přizpůsoboval aktivity podle počtu dětí ve třídě a také podle aktuálního „rozložení“ žáků.

Žáci 1. stupně, konkrétně 3. a 4. třída, zažily tématicky vedenou hodinu Halloween s další rodilou mluvčí Kate z Austrálie.

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ANGLICTINA_S_RODILYM_MLUVCIM/

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

Angličtina s rodilým mluvčím

Již podruhé se žáci 2. stupně naší školy v rámci zkvalitnění  hodin anglického jazyka setkali s Jonatasem, rodilým mluvčím z Jižní Afriky.

Hodiny byly pro žáky nové v tom, že po celou dobu slyšeli a komunikovali výhradně anglicky. Jonatas je sympatický lektor, který na děti mluvil plynulou, srozumitelnou angličtinou. Pro každou třídu měl připravená témata, která žáci v jednotlivých třídách probírají, pohotově reagoval a přizpůsoboval aktivity podle počtu dětí ve třídě a také podle aktuálního „rozložení“ žáků.

Žáci 1. stupně, konkrétně 3. a 4. třída, zažily tématicky vedenou hodinu Halloween s další rodilou mluvčí Kate z Austrálie.

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ANGLICTINA_S_RODILYM_MLUVCIM/

ŠKOLSKÁ RADA

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace

Členové Školské rady

při Základní škole a mateřské škole Rohatec

2017/2018

Za zřizovatele

Mgr. Blanka Cmolová

Ing. Jarmil Adamec Ph.D.

Luděk Durďák

Za rodiče

Irena Elšíková

Lenka Odehnalová

Ivana Trechová DiS.

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Marcela Hujňáková

Mgr. Milana Ševčíková

Mgr. Jozef Stančík – předseda školské rady

 

Zájmové útvary ve šk. roce 2018/2019

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Strana 3 z 12