Menu

Další informace

KARNEVAL 2018

Karneval 2018

Školní karneval se stal už naší tradiční akcí a děti prvního stupně se na něj mnohdy těší celý rok! Letos se konal v pátek 2. 3. 2018 v tělocvičně naší základní školy. Do organizace se zapojili převážně žáci 9. třídy, ale také paní učitelky z 1. stupně. Účast dětí v maskách byla velká. A že se karneval vydařil, na tom mají zásluhu i rodinní příslušníci, kteří dětem pomáhali připravit či vyrobit velmi hezké kostýmy. 

Organizátoři se na karneval poctivě a zodpovědně připravili. Hned na úvod se pod vedením moderátorky programu, Natálie Brejškové z 9. třídy, jednotlivé třídy představily v maskách a společně se svými třídními učitelkami vyfotily. Kromě mnoha princezen, čarodějnic, vojáků, kovbojů nebo pirátů jsme viděli také např.  Červenou Karkulku, mušketýra, bílou paní, jednorožce a mnoho jiných. Za zvuku hudby, kterou měla na starost Denisa Herzánová z 8. třídy, následovala promenáda tříd po tělocvičně, a poté se děti rozprchly s kartičkami k jednotlivým zábavným stanovištím, kde plnily nejrůznější úkoly – od tradiční střelby na branku, rybičky, slalomu či zhoupnutí na laně až po nezvyklé disciplíny Sirky do krabičky; Míčky ven! nebo Tea party.

Karneval si všichni užili, ohlasy byly kladné, poděkování patří organizátorům a všem dětem, které přišly v maskách.

                                                                                   Žáci IX. třídy ZŠ Rohatec

 

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/KARNEVAL_2018/

JAK JSME SE UČILI PLAVAT

Jak jsme se učili plavat

„No, babičko, řeknu ti, že od ledna jsme se moc těšili – že znovu budeme jezdit na plavání!  Nemohli jsme se dočkat, až výuka začne. Nastal 10. leden a bylo to tu! Autobus nás očekával před školou…

Po první hodině, kdy jsme byli přezkoušeni, jak kdo plavání z loňska umí, jsme byli rozřazeni do čtyř skupin. Na začátku hodiny se vždycky voda zdála studená, ale moc se mi líbilo, že jsme měli „volné plavání“. Lovili jsme kroužky, plavali na všechny možné způsoby a taky se klouzali na klouzačce, to mě bavilo ze všeho nejvíc. Skákali jsme, plavali a vylepšovali naše plavecké schopnosti a s napětím a trochu i lítostí jsme očekávali poslední lekci, kdy se sice s plaváním rozloučíme, ale kdy se konají také závody…“

I takto začíná jedno ze slohových cvičení žáků III. A., kteří se letos spolu se spolužáky z III.B a II. ročníku účastnili výuky plavání. Pro naše ostřílené třeťáky můžeme klidně říci – v „našem starém dobrém bazénu v Ratíškovicích“, jelikož zde děti absolvovaly výuku již minulý rok.

Někteří „nováčci“ se vody přestali bát, jiní získali základní plavecké dovednosti, ostatní ty své dosavadní vylepšovali a zdokonalovali. Také jsme získali pojem o průběhu poskytování první pomoci tonoucímu a zopakovali si dobře známá čísla tísňových linek. Zkrátka a dobře, i díky milým a usměvavým odborným instruktorkám, přátelskému prostředí ratíškovského bazénu a dobrému pocitu při překonávání osobních hranic, jsme si plavání moc užili.

Třeťáci se tedy touto vzpomínkou s plaváním rozloučí, druháci se již těší na příští rok a nové zážitky.

Lekce plavání pohledem žáků III. A

 

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/JAK_JSME_SE_UCILI_PLAVAT/

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ

Přehlídka recitátorů
Již tradičně se na jaře setkávají žáci naší školy k setkání nad nejkrásnějšími básněmi i úryvky z prózy.
Nácvikem recitace strávili žáci několik týdnů. Nestačí básničku umět nazpaměť, důležité je znát význam textu, recitovat zřetelně, s citem.
Nejšikovnější recitátoři se zúčastnili okresního kola Recitační soutěže v Hodoníně.
Za mladší děti recitovala Maruška Robková, za starší žáky Magda Strnadová.
Oběma dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Vedení ZŠ Rohatec

 

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/PREHLIDKA_RECITATORU_2018/

ŽIVOT S HENDIKEPEM

Život s hendikepem

Ve středu 28. 3. 2018 se žáci 4. ročníku pokusili vžít do dětí s hendikepem. V rámci CO a PO měli zapůjčené dva dětské invalidní vozíčky, s jejichž pomocí zdolávali nástrahy „běžného“ školního dne jako například: otevřít si dveře, přejet práh, napsat něco na tabuli, pohybovat se po chodbě. Tedy činnosti, které vykonáváme tak nějak automaticky, ale na vozíčku pro nás představují často velký problém. Někteří žáci si také vyzkoušeli jízdu výtahem či plošinou pro vozíčkáře, která je na naší škole nainstalována.

Všechny děti tuto činnost braly velmi zodpovědně. A i přesto, že jsme si dopoledne užili, shodli jsme se na tom, že život „na vozíčku“ není vůbec nic lehkého.

                                                                       Alena Zborovská, ZŠ a MŠ Rohatec

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ZIVOT_S_HENDIKEPEM/

 

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Letošní podzim byl pro děti ze školní družiny bohatý nejen na hezké dny a krásně zbarvené listy, ale hlavně na zážitky.

V první polovině října, proběhla jako již každoročně na fotbalovém hřišti „ Drakiáda“. Ačkoli v tento slunečný den foukal vítr jen občas,byla snaha dětí odměněna a draci většině z nich vzlétli.

Ve středu 18. 10. připravily paní vychovatelky pro děti vycházku na Roztrhány. Děti přinesly pro koně zeleninu a tvrdé pečivo, mohly si je pohladit i nakrmit a odměnou za jejich dlouhou cestu jim byl připravený oheň, na kterém si opekly špekáček. Moc děkujeme paní Vlachové za připravený oheň a poskytnuté zázemí.

A co se dělo na podzim dál?

Protože chtěli naši školní družinu „ napadnout zlí démoni“ museli se všichni studenti spojit a vypravit se hledat 13. komnatu, ve které byl ukryt Kámen Mudrců. A tak byla v pátek

3. 11 večer naše Základní škola plná čarodějů a čarodějnic, kteří se po malých skupinkách vypravili plnit nelehké úkoly a získat tak „ kouzelný kámen“. Nejdříve si vyrobili kouzelnou svíčku, která je provázela celou cestu. Dále museli projít strašidelným tunelem a pavučinou, složit kostlivce, vybrat si od démona kouzelnou fazulku, projet slalom na koštěti Nimbus 2017 a ještě spoustu dalších úkolů, které je přivedli až k 13. komnatě. Po objevení správného klíče od komnaty, se každý podepsal na Kámen Mudrců a ten jim vydal sladkou odměnu. Všichni studenti to zvládli bez chyby či projeveného strachu a Kámen Mudrců s jejich podpisy bude zdobit naši družinu po celý školní rok.

A aby nebylo těch neobyčejných zážitků málo, přijel děti do školní družiny navštívit pes Lucas se svými páníčky. Lucas je chytrý a vycvičený pejsek, který umí tančit i předvádět nejrůznější triky a vystupuje nejen pro děti po celé České republice. Nejen, že dětem své vystoupení předvedli, ale i děti sami si mohly zkusit, že za pamlsek, poslechne Lucas i je. Krásný zážitek odměnily děti velkým potleskem.

                                                                                                        vychovatelky ŠD

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/PODZIM_VE_SKOLNI_DRUZINE/

 

WORKSHOPY VE STRÁŽNICI

Wokrshopy ve Strážnici

Ve středu 25. října se žáci osmé třídy vydali na pracovní dílny na střední školu ve Strážnici. Brzy ráno nasedli na autobus a odjeli z Rohatce do Strážnice.. Děvčata začala menší prohlídkou spodní části školy a pak se vrhly na první stanoviště. Tam usedly k počítačům a vybraly si obrázek, který se jim nejvíce líbil. Vytiskly jej a pomocí speciálního přístroje udělaly připínací placky. Placky si připnuly na tričko nebo batoh. Potom měly menší výuku o stylingu a o fotografování.

V dalším patře na ně čekala dvě stanoviště. U jednoho si vyrobily z ozdobného papíru krásné krabičky a u druhého udělaly voňavé mýdlíčka.

Po tvoření se děvčata vyfotila s výrobky a pokračovala již na poslední stanoviště.

           Tam dostala plátěné kabelky a už bylo jenom na nich, jak je ozdobí. Někdo tam přišil knoflík, někdo tupoval obrázek nebo jenom něco namaloval. Jak se říká, fantazii se meze nekladou. Jakmile aktivity skončily, už bylo na čase odejít a vrátit se zpátky do školy na oběd.

Kluci se zatím mohli zkusit řídit traktor nebo se podívat na robotickou výstavu. Tato návštěva školy byla velmi zajímavá a myslím, že to mnohým pomohlo rozhodnout se, kam příští rok budou dávat přihlášku na střední školu.

                                                                                  Žáci osmé třídy ZŠ a MŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/WORKSHOPY_VE_STRAZNICI/

VÝSTAVA FOTEK - KOUZELNÁ PLANETA

Výstava fotek na základní škole

V době voleb do Parlamentu ČR proběhla na základní škole výstava fotek brněnského fotografa Otto Jirky. Název Kouzelná planeta dokonale vystihuje nádhernou atmosféru Země.

Prostřednictvím fotek jsme zavítali do exotických zemí i na náš český venkov.

Návštěvníci si mohli prohlédnout působivé fotografie z Islandu, Ruska nebo Itálie. V kontrastu s nimi mohli vidět krajinu v okolí Velkých Bílovic, Čejče nebo Hovoran.

Otto Jirka se věnuje fotografii pro svou radost a radost ostatních. Prostřednictvím svých fotografií dává lidem možnost dívat se na svět trochu jinýma očima.

                                                                       Vedení ZŠ a MŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/VYSTAVA_FOTEK_-_KOUZELNA_PLANETA/

SOUSTŘEDĚNÍ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

Pracovní soustředění IV. třídy

ve Velkých Pavlovicích

Na začátku letošního školního roku jela IV. třída na adaptační - pracovní pobyt do Velkých Pavlovic. S naší novou třídní paní učitelkou A. Zborovskou a paní učitelkou Z. Bachelovou jsme v pěkném prostředí Ekocentra Trkmanka strávili tři dny plné zajímavé matematiky, angličtiny, her a soutěží.

V matematice jsme například pracovali s krychlí (vystřihovali jsme různé sítě krychle) a měli jsme Matematickou olympiádu – MATBOJ, kdy jsme se rozdělili do družstev a plnili různé matematické úkoly. V angličtině jsme hráli hry, např.: hledali jsme barvy, zpívali anglické písně a procvičovali jsme anglickou abecedu.

Také jsme se byli podívat v místním vinařství, kde jsme ochutnali čerstvě vylisovanou hroznovou šťávu. Po dni plném počítání, rýsování nebo angličtiny nám byla odměnou „Sportovní olympiáda trochu jinak“. Nejlepší byl asi hod oštěpem – brčkem nebo třeba hod diskem – papírem. Kluci se pak nejvíc vyblbli u fotbalu, holkám se líbilo, že mohou být spolu na velkém pokoji.

V Pavlovicích jsme si to moc užili.

Hana Okáníková a Nela Grombířová, IV. třída

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/SOUSTREDENI_VE_VELKYCH_PAVLOVICICH/

 

 

Halloween 2017

Halloween 2017

V letošním školním roce naši deváťáci vymysleli pro děti na základní škole halloweenské převlékání do strašidelných masek.

Zúčastnily se všechny třídy. S paní učitelkou třídní, která stejně jako všichni deváťáci přišla v kostýmu škaredé čarodějnice, se celá třída vydala navštívit postupně první až po osmou třídu. Děvčata pokaždé měla připravené otázky k Halloweenu, např. jestli děti ví, odkud Halloween pochází, jaké barvy jsou spojované s tímto svátkem nebo jak si vyrobí dýňového strašáka.

Nakonec se všechny masky společně s deváťáky vyfotily a děti, které přišly v kostýmu, dostaly sladkou odměnu.

                                                                                  Žáci devátého ročníku ZŠ a MŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/HALLOWEEN_2017/

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dopravní hřiště v novém

Letos na podzim se žáci čtvrtého ročníku naší školy poprvé učili dopravní výchovu v novém prostředí. Krásně opravené dopravní hřiště v Hodoníně

nabízí kvalitnější možnosti dopravní výchovy v praxi.

Hřiště je větší, modernější a děti se lépe na silnicích a křižovatkách orientují.

Policisty, kteří dopravní výchovu na hřišti vyučují, děti dobře znají z teoretické výuky.

Jak je dopravní výchova důležitá již pro děti mladšího školního věku, vidíme v každodenních situacích okolo nás. A že se rohatecké děti dobře na dopravní provoz připravují, ukazují i přední místa v každoroční dopravní soutěži, kterou policie v Hodoníně pořádá.

                                                                       Vedení ZŠ a MŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/DOPRAVNI_HRISTE/