Menu

Další informace

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

Angličtina s rodilým mluvčím

Již podruhé se žáci 2. stupně naší školy v rámci zkvalitnění  hodin anglického jazyka setkali s Jonatasem, rodilým mluvčím z Jižní Afriky.

Hodiny byly pro žáky nové v tom, že po celou dobu slyšeli a komunikovali výhradně anglicky. Jonatas je sympatický lektor, který na děti mluvil plynulou, srozumitelnou angličtinou. Pro každou třídu měl připravená témata, která žáci v jednotlivých třídách probírají, pohotově reagoval a přizpůsoboval aktivity podle počtu dětí ve třídě a také podle aktuálního „rozložení“ žáků.

Žáci 1. stupně, konkrétně 3. a 4. třída, zažily tématicky vedenou hodinu Halloween s další rodilou mluvčí Kate z Austrálie.

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ANGLICTINA_S_RODILYM_MLUVCIM/

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

Angličtina s rodilým mluvčím

Již podruhé se žáci 2. stupně naší školy v rámci zkvalitnění  hodin anglického jazyka setkali s Jonatasem, rodilým mluvčím z Jižní Afriky.

Hodiny byly pro žáky nové v tom, že po celou dobu slyšeli a komunikovali výhradně anglicky. Jonatas je sympatický lektor, který na děti mluvil plynulou, srozumitelnou angličtinou. Pro každou třídu měl připravená témata, která žáci v jednotlivých třídách probírají, pohotově reagoval a přizpůsoboval aktivity podle počtu dětí ve třídě a také podle aktuálního „rozložení“ žáků.

Žáci 1. stupně, konkrétně 3. a 4. třída, zažily tématicky vedenou hodinu Halloween s další rodilou mluvčí Kate z Austrálie.

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ANGLICTINA_S_RODILYM_MLUVCIM/

ŠKOLSKÁ RADA

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace

Členové Školské rady

při Základní škole a mateřské škole Rohatec

2017/2018

Za zřizovatele

Mgr. Blanka Cmolová

Ing. Jarmil Adamec Ph.D.

Luděk Durďák

Za rodiče

Irena Elšíková

Lenka Odehnalová

Ivana Trechová DiS.

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Marcela Hujňáková

Mgr. Milana Ševčíková

Mgr. Jozef Stančík – předseda školské rady

 

Zájmové útvary ve šk. roce 2018/2019

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ROHATECKÝ SLAVÍČEK 2017

V NAŠÍ ŠKOLE SE ZASE ZPÍVALO

Rohatečtí slavíčci se opět po roce v pátek 31. března rozezpívali při již tradiční přehlídce lidových písniček „ROHATECKÝ SLAVÍČEK“. Velké poděkování patří nejen dětem, které chtějí zpívat a nikdo je do zpěvu nemusí nutit, ale všem, kteří děti připravili – paní učitelky, rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi…

Výběr písničky i radost, s níž ji děti zpívají, dávají lidové písničce stále naději na její další život.

Za zmínku rovněž stojí, že dvě žákyně naší školy, Julie Bravencová (3. třída) a Magdalena Trnovcová (6. třída), reprezentovaly naši školu v neděli 26. března 2017 v oblastním kole pěvecké soutěže ve Strážnici na Zpěváčcích Strážnicka k poctě Vaška Harnoše. Oběma dívkám patří velké díky, protože se zde popraly s řadou rovnocenných zpěváčků, s klidem a sebevědomě předstoupily před cimbálovou muziku a odbornou porotu a k tomu všemu byly oblečeny do nádherných rohateckých krojů.

Doufám, že se i v příštím roce u lidové písničky s mnohými žáky potkáme, protože je velmi důležité, aby lidová píseň neutichla, aby byla stále v oběhu a přispívala ke zkrášlení všedních i nevšedních dní nás všech.

                                                                                                                                             MIROSLAVA VESELSKÁ

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ROHATECKY_SLAVICEK_2017/

DEN ZEMĚ 2017

Den Země

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme v naší škole uskutečnili „Den Země“. Celá akce se nesla v duchu projektového dopoledne s titulem „Čtyři živly“. Název nám již napovídá, že byly připraveny čtyři vzdělávací okruhy – „voda“, „vzduch“, „oheň“, „Země“. Výuku pedagogové žákům zpestřili prezentacemi, pokusy a názornými ukázkami, jak lze dary země využít. Součástí aktivit bylo např. filtrování znečištěné vody, tvarovaní nádobí z hlíny, objasnění vzniku zemětřesení a střídání ročních období, využití vzduchu pro každodenní potřebu, poznávání druhů půdy, sázení semen, barvení vody, rozdělávání ohně atd. Děti si z projektového dne odnesly spoustu poznatků a hezkých zážitků. Na podobnou akci v budoucnu bezesporu navážeme.

                                                                                  Zdeňka Tománková, učitelka ZŠ Rohatec

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/DEN_ZEME_2017/

Exkurze Čejkovice - 7.třída

Exkurze

Dne 18. 4. 2017 jsme s panem učitelem Šmýdem a s panem učitelem Andrýskem vyrazili na exkurzi do Čejkovic a Milotic. Sraz jsme měli na autobusové zastávce u školy, alespoň 15 minut před odjezdem. Odjížděli jsme něco po 8 hodině. Naše první zastávka byla v Sonnentoru, neboli slunečné bráně. Měli jsme možnost se podívat na průběh výroby čaje a čajových směsí. Hned na začátku se nás ujala slečna průvodkyně, která nám rozdala malý kelímek čaje na ochutnání a pustila nám krátký film o vzniku, postupu a výrobě v Sonnentoru. Vysvětlila nám, že vše je v biokvalitě. Zakladatel je Johannes Gutmann. Mohli jsme si koupit čaj jako je třeba dobrá nálada nebo různé jiné výrobky. Poté jsme vstoupili do firemní kantýny, kde jsme si mohli něco zakoupit. Tenhle zážitek jsme zakončili vyhlídkou z budovy.

Po odchodu jsme navštívili muzeum T. G. Masaryka. Byl to dům kde žil od roku 1856 do roku 1862, kde strávil 6 let svého života. Jeho dům byl jeho rodině přidělen jako spousta ostatních jeho bydlišť. Vědomosti si rozšiřoval četbou knih, které mu půjčoval místí učitel a páter.

Po opuštění Čejkovic jsme autobusem vyrazili do Milotic, kde jsme museli chvíli počkat v autobuse kvůli malé přeháňce. Poté co jsme vystoupili z autobusu, šli jsme do přírodní rezervace Horky u Milotic. Tam jsme viděli spoustu zajímavých věcí např. hnízda břehule říční nebo prvosenku jarní, lidově petrklíč a také hlaváček jarní. Když jsme se vrátili, jeli jsme se podívat do zámeckého parku, také v Miloticích, kde jsme viděli pávy a dokonce se nám povedlo vidět čápa, když hledal nějaké jídlo. Po tomhle skvělém zážitku jsme vyrazili domů.

Líbilo se mi vše, protože jsem viděla, jak výrobu čajů, tak i procházka venku a moc jsem si to užila. Děkuji za zorganizování této exkurze.

                                                                                              Erika Buchtíková, VII. třída

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Exkurze_Cejkovice_-_7.trida/