Menu

Další informace

Výlet 3. třídy ve fotografii

Vrba hlavatá

Vrba hlavatá

V březnu letošního roku se žáci 7. a 8. třídy zapojili do akce organizované rohateckým Dúbkem, a to vysázení vrby hlavaté v lokalitě Na Lúkách. Každá třída měla k dispozici 15 mladých vrb, takže celkem se na oba břehy potoka zasadilo 30 stromů.

Nejprve Honza Švanyga seznámil žáky s rozšířením, využitím a významem tohoto druhu vrby a poté rozdělil nástroje a stromky. Každý žák přiložil ruku k dílu – někdo stromky pilkou zarovnal, jiný vyryl asi 50 cm hlubokou jámu, do které se stromek zasadil, zahrnul zpátky hlínou a udusal.

Práce šla žákům svižně od ruky, bavilo je to a byli spokojení, že udělali dobrou věc pro rohateckou přírodu.                                                                                                   Mgr. Olga Škrobáková, ZŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Vrba_hlavata/

Výlet 1. třídy do Lednice

Výlet 1. třída

Každoročně každá třída vyráží na školní výlet. Nejinak tomu bylo i v 1. třídě. Jako cíl jsme si vybrali Hippoclub Lednice a plavbu po Lednickém areálu. Program jsme měli opravdu nabitý aktivitami. Začali jsme návštěvou stájí, ve kterých jsme si prohlíželi 16 koní a povídali si o životě těchto krásných zvířat. Poté jsme absolvovali projížďku na koních, která děti velmi zaujala. Následně jsme se vydali k Minaretu, celá trasa nám trvala zhruba hodinu. Od Minaretu jsme pluli lodí k zámku. Plavba byla opět zpestřena výkladem pana kapitána. Dotazování dětí na místního „krakena“, žijícího ve zdejších vodách nebralo konce. Po celou dobu krásného dne nám přálo slunečné počasí, čímž se naše prožitky znásobily.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis 2017

20. dubna se základní škola otevřela pro budoucí prvňáčky. Při zápisu do první třídy si předškoláci s rodiči mohli prohlédnout budovu naší krásné školy, hráli si se staršími spolužáky, a přitom plnili jednoduché úkoly, u kterých předvedli, že jsou připraveni stát se „Prvňáčky“. Na závěr si děti vybraly dárečky, které jim vyrobili žáci ze základní školy.

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ZAPIS_DO_1._TRIDY_2017/

CO SE DĚJE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Co se děje ve školní družině?

Kdo v pátek 24. 2. 2017 otevřel dveře tělocvičny, uviděl maškarní karneval školní družiny.

Od rána se na něj děti těšily. Karneval zahájila promenáda masek. Princezny, víly, králíčci, kočičky, čarodějnice, piráti, vojáci, sněhulák, siamská dvojčata a další se vzájemně představili a předvedli, co je pro ně typické. O kreativitu nebyla nouze, a proto nebylo vůbec jednoduché vyhodnotit nejlepší kostýmy. A zábava pokračovala, celé odpoledne probíhaly hry a soutěže, z nichž největší úspěch měla hra „ Bum do hrnce“. Na závěr čekala děti samozřejmě sladká odměna.

Jaro přivítala školní družina „ Velikonočními dílničkami“. Děti si vyrobily velikonočního zajíčka, zápich do květináče, obšily vajíčko a vytvořily ozdobu ze slaného těsta. Všichni se moc snažili a výrobky se povedly.

A co nejvíce zaměstnává děti ze školní družiny nyní? Příprava divadelního představení „ Ať žijí duchov顓 a „Popletené pohádky“. Každodenní nácvik i příprava kulis dává dětem i paní vychovatelkám občas zabrat, ale už se moc těší, až budou moci pohádky zahrát a ukázat co pilně natrénovaly. Držíme jim palce!

Vychovatelky ŠD Mgr. Hana Okáníková a Adéla Kotková

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Co_se_deje_ve_skolni_druzine/

TONDA OBAL

Tonda Obal

V pátek 24. 3. 2017 se naše třída zúčastnila projektu „Tonda Obal“. Asi vás teď napadá – „Obal..? Co je to za zvláštní jméno?“ Jenže Tondovi, vážení, jeho jméno vyloženě sluší! Není to totiž obyčejný kluk V. třídy jako třeba Jan nebo Lukáš, on je to totiž název ekologického projektu pro děti.

Během první vyučovací hodiny jsme tak měli možnost vyzkoušet si třídění odpadu do popelnic, prohlédli si zajímavé obrázky, zhlédli vtipná videa a zábavnou formou jsme se tak dozvěděli spoustu zajímavých věcí.

Díky Tondovi a jeho zajímavému vyprávění už tedy víme, že třídění odpadu není přece žádná věda a přitom je to velká pomoc pro naši krásnou planetu.

Žáci V. třídy ZŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/TONDA_OBAL/

MATEMATICKÝ KROUŽEK

Matematické kroužky ve Velkých Pavlovicích

Na přelomu listopadu a prosince se žáci čtvrté, páté a osmé třídy, kteří navštěvují matematický kroužek, skoro už tradičně vydali do Velkých Pavlovic. My starší jsme se po tuto dobu zaměřili hlavně na témata přijímacích zkoušek, které nás čekají příští rok a to například procenta, racionální čísla nebo Pythagorova věta. Čtvrťáci a páťáci zase rozvíjeli prostorovou představivost . Modelovali krychle, kvádry a postupně přicházeli na 11 sítí, ze kterých lze sestavit krychle.

Hned po příjezdu jsme se sešli v učebně, kde nás paní učitelky Bachelová a Tománková přivítaly v Ekocentru Trkmanka a seznámily všechny s programem.

Po večeři a posledních aktivitách vždy jistá skupina žáků vytvořila večerní program, který víceméně obsahoval hry, které využívaly i logického myšlení a pohybu.

Ráno po snídani a rozcvičce nás osmáky čekala angličtina, přijela za námi totiž paní učitelka Škrobáková. Menším se věnovala paní učitelka Bachelová, probírala s nimi, jak komentovat postup při úlohách z matematické olympiády, což je velmi obtížné a hlavně je to také základ důkazů matematických úloh.

Odpoledne jsme se prošli po okolí a oddechli si na cestě k rozhledně Slunečná.

Po 15. hodině jsme se všichni sešli v jedné učebně a prošli spolu další logické úlohy, tentokrát zaměřené na přesouvání barevných kamenů po ploše podle daných pravidel. Mezi ně se zařadily aktivity se zápalkami, problémové úlohy a nejedno modelování staveb z kostek.

Tento rok se obešel bez Matboje (týmová soutěž) a místo něj jsme se intenzivněji zabrali do několika dalších činností a příprav na další učivo.

Poslední den jsme řešili některé úlohy profesora Milana Hejného, které jsou pro nás vždy zajímavé a pak následovalo vyhodnocení. Hodnotilo se všechno – soutěž v sudoku, výkon ve všech aktivitách, ochota pomáhat či pořádek na pokoji. S plnou hrstí odměn jsme se dopotáceli na zahradu, kde jsme strávili poslední chvíle , a pak jsme se odebrali zpět do našich domovů.

Další užitečný pobyt za finančího příspěvku SRPŠ, za který moc děkujeme. Rádi bychom v příštím školním roce absolvovali další takovou akci.

Adéla Bejdová a Gabriela Vičarová,

žákyně osmé třídy

 http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/MATEMATICKY_KROUZEK_-_VELKE_PAVLOVICE/

KARNEVAL 2017

Letošní karneval ve fotografii

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/KARNEVAL_2017/

VÝSLEDKY RECITAČNÍ SOUTĚŽE

VÝSLEDKY RECITAČNÍ SOUTĚŽE

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU - BŘEZEN

průběžné výsledky sběru březen