Menu

Další informace

Beseda - zubní prevence

Dne 11. 5. 2016 navštívila naši školu zubní lékařka Petra Tománková, která pod záštitou firmy CURADEN pořádá informační a preventivní semináře v oblasti ústní hygieny. Všichni jsme byli zvědaví, co nás čeká. Museli jsme si přinést kartáčky na zuby. Dozvěděli jsme se, jak si správně čistit zuby, kde nejčastěji a jak vznikají zubní kazy. Mohli jsme si také vyzkoušet tokovou fialovou vodičku, která se obarví, když máme na zubech plak. Světle růžovou se zbarvil plak, který tam nebyl dlouho a tmavě fialovou se zbarvil plak, který tam byl už nějakou tu dobu. Bylo to velmi zajímavé, dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací.  Moc děkujeme!!!

Denisa Řezáčová VIII. tř., Lucie Elšíková IX. tř.

 

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Beseda_-_zubni_prevence

 

Ze školní družiny.....

V čase před Velikonocemi jsme uspořádali pro děti i rodiče VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY. Děti si na pěti stanovištích mohly vyrobit nejrůznější velikonoční dekorace. S paní Vlachovou a paní Jarošovou pletly z pedigu, s paní Řezáčovou výrobek dekorovaly, s děvčaty z deváté třídy vyráběly papírové kuřátko s vlněným bříškem a na dalších stanovištích si za pomoci děvčat ze sedmé třídy nazdobily plastové vajíčko a vyrobily zajíčka z pilin. Všem maminkám i děvčatům, které přišly dětem pomoci patří naše poděkování.

V měsíci březnu a dubnu probíhala v celé školní družině soutěž „ Malý ilustrátor“. Děti vytvářely své vlastní náměty knížek, ilustrovaly je a psaly k nim příběhy. Protože se jim jejich práce moc vydařily, přinesly je do rohatecké knihovny, kde je paní knihovnice vystavila a zároveň děti seznámila s knihovnou i systémem řazení a půjčování knih.  

Během těchto měsíců se také děti pilně připravovaly na oslavu dne maminek.  Zkoušely básničky, písničky a hru na hudební nástroje, nacvičovaly sestavu s kruhy na píseň „ Hlupáku najdu tě“ a sestavu s deštníky na píseň „ Poupata“.  S tímto kulturním pásmem pak také děti z družiny vystoupily v sobotu 7. 5. 2016 pro Klub důchodců v Rohatci a v pátek 13. 5. 2016 na akci pořádané SRPŠ ke Dni matek.                                                                                           Mgr. Hana Okáníková

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Ze_skolni_druziny_....

 

Dárky z keramiky

Starší děti z mateřské školy měly letos krásné dárečky k Svátku matek. Vyrobily červená srdíčka z keramické hlíny. Samozřejmě jim s výrobou jim pomohly starší kamarádky ze základní školy. Vypálit, nabarvit a glazovat keramiku je práce velmi náročná na přesnost i čas.

Ale děti ze školky měly na výrobě dárečků stejně ten největší podíl. Dárečky pro maminky vyráběly s nadšením a láskou.                                                                            

                                                                                                                          M. Ševčíková ZŠ A MŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Darky_z_keramiky

 

OVOCE DO ŠKOL - Žijeme zdravě

Naše škola žije zdravě

            Naše škola je již tři roky zapojena do projektu Ovoce do škol. V rámci tohoto projektu žáky prvního stupně navštívila zajímavá postavička „Citronka“ z OVOCENTRA Valašské Meziříčí, které pro děti připravuje každých čtrnáct dnů zdravé balíčky plné ovoce a zeleniny.

Děti při setkání s Citronkou získaly mnoho poznatků o zdravé výživě, vitamínech a dalších zdravých složkách, které ovoce a zelenina obsahuje. Plnily zajímavé úkoly, například soutěžily o nejkyselejší obličej s citronem v puse. Na závěr setkání si děti odnesly drobné i zdravé dárečky a více znalostí o zdravém stravování.                        

                                                                                  M. Ševčíková, ZŠ a MŠ Rohatec

 

 http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/OVOCE_DO_SKOL_-_ZIJEME_ZDRAVE

 

Projektový den - "Učíme se trochu jinak"

Ve středu 4. 5 2016 se na naší ZŠ Rohatec pořádal v rámci udržitelnosti projektu Pavučina vědomostí Projektový den, známý také pod názvem „Matematika trochu jinak“. Tento den se pořádá každoročně a spočívá v tom, že se žáci různých věkových kategorií od 1. až po 9. třídu účastní aktivit, převážně matematických, ale i z oblasti českého a anglického jazyka, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu. Tyto aktivity zde vyučují buďto žáci školy s pomocí učitelů, nebo bývalí žáci školy. Tento rok byl ovšem trochu jiný. Byly zde navíc přichystány čtyři aktivity pro děti z mateřské školy: domino, jednoduché origami, aktivita s názvem „Kuličky“ a bludiště. Instruktorky těchto aktivit byly studentky středních škol, Lucie Jüstelová a Michaela Matyášová, a dvě žákyně VII. třídy, Natálie Brejšková a Gabriela Vičarová. Děti se těchto úkolů zhostily opravdu výborně. Poskládaly několik druhů zvířátek z papíru, počítaly do desíti a hrály domino. Každá skupinka dětí si zkusila jednu aktivitu.

 Projektový den letos navštívila PhDr. Kaslová z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Jako lektorka s předškolními dětmi zkoušela různé aktivity pro rozvoj jejich matematických schopností a představ. Děti vedla hravým a zábavným způsobem a je ani nenapadlo, že se tímto způsobem učí. Pokládaly to za hru. Bylo zde také několik učitelů z MŠ Rohatec, ale i Hodonína a Brna. Jedna z aktivit, kterou s nimi zkoušela paní lektorka, byly základy kombinatoriky (děti vymýšlely sestavy, kam všude můžeme dát ruce např. kolena, ramena, hlava) a byla to pro ně taková příjemná rozcvička. Dále jim paní inspektorka povídala pohádku o kočičce a jejím domečku se stromy po obou stranách, děti si měly zakreslovat informace z této pohádky a poté vyprávěly pohádku vlastními slovy podle namalovaného obrázku (tahle aktivita je velmi důležitá pro řešení slovní úlohy a při porozumění čteného textu, protože jak jsem se sama přesvědčila, děti si tam spoustu informací domyslely či odmyslely, např. tam dokreslily sluníčko, i když nic takového nebylo řečeno, nebo změnily počty jablíček na stromě a další údaje). Mezi dalšími aktivitami byly cesty při dobývání hradu (děti musely projít kolem hory, bažiny a sopky a poté povyprávět, jakou cestou se vydaly, doprava, doleva, kolem čeho a následně to zakreslit do obrázku). Následovala aktivita, při které byly potřeba dva papíry – červený a zelený. Paní doktorka dávala dětem otázky, jestli je ve třídě např. tabule. Pokud ano, sáhly na zelený papír a pokud ne, tak na červený. U této aktivity bylo potřeba, aby děti poznaly rozdíl mezi slovy, což je v matematice velmi důležité. V dalších aktivitách děti pozorně napodobovaly tleskání rukou podle paní doktorky, v další aktivitě daly předškoláci ruce na stůl a zvedaly prsty podle pokynů (potíže měly až při zvedání sedmi a osmi prstů).

Pokud se řeklo: „ Je ve třídě kočička?“, většina dětí správně odpověděla, že ne. Ve třídě sice visely obrázky s kočkami, ale živá kočička tam tedy nebyla. Poté následovala hra s víčky, počítání, poslouchání pohádky a rozpoznání čísel a další. Letošní Projektový den se velmi vydařil a doufám, že i příští rok přijede paní doktorka Kaslová a opět nám předvede další aktivity a to, jak s dětmi v předškolním věku pracovat.

                                                                                                                                                                                                                   G. Vičarová a N. Brejšková (žákyně 7. ročníku)

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Ucime_se_trochu_jinak_2016

 

Motýlí záhony

Na počest DNE ZEMĚ přichystala v úterý 19. dubna celá naše a sedmá třída pod vedením pana Jana Švanygy motýlí záhony. Na těchto budou růst luční květiny a měli by se tam usazovat motýli. Jeden záhon je „Na fléčku“ a druhý v parku u školy. Já jsem pomáhala s budováním záhonu u školy. Záhon má tvar kruhu o průměru asi 2 – 3 metry. Je obehnaný asi padesát centimetrů vysokými kůly. A teď už k tomu, jak se takový záhon dělá. Nejprve kluci ryli daný kruh a drny házeli děvčatům. Ta přebírala trávu od hlíny. Tráva se uschovala jako potřebné hnojivo. Hlína šla zatím stranou. Poté se nastříhaly pásy netkané textilie a jimi se kruh „podestlal“. Na textilii se nasypala hlína, kterou děvčata přebírala a záhon se pohrabal hráběmi. Následně se do země začaly hloubit jámy na kůly. Došlo ale ke komplikaci, že pod jedním kůlem byl beton, takže se kůl musel dát o kus dál. Jakmile byl celý záhon „oplocený“, dal nám pan Švanyga každému hrst semínek lučních květin a každý svou hrstku zasel. Poté se záhon opět pohrabal a půda se jemně udusala kartonem. Tím byla naše práce u konce. Důkladně jsme záhon zalili a teď čekáme, kdy se objeví první klíčky a s prvními rozkvetlými květy i první motýli.

                                                                                                                                             M. Strnadová (6. třída)

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Motyli_zahony

 

Zimní dílničky a karneval

Ze školní družiny.

Také letošní zimu jsme úspěšně zakončili karnevalem.

Odpoledne plné tanců, her a soutěží se všem dětem moc líbilo. Mezi nejoblíbenější patřil tanec kolem židlí, tanec s koštětem a pomeranči. Děti byly při výběru masek velmi nápadité. Objevily se zde princezny, vojáci, víly, fotbalisté, kočičky, čarodějnice a spousta dalších.

Dne 18.3 2016 jsme uspořádali pro děti rodiče VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY. Děti si na pěti stanovištích mohly vyrobit nejrůznější velikonoční dekorace. S paní Vlachovou a Jarošovou

pletly z pedigu, s děvčaty z deváté třídy vyráběly papírové kuřátko s vlněným bříškem, a na dalších stanovištích si za pomocí děvčat ze sedmé třídy nazdobily plastové vajíčko a vyrobily

zajíčka z pilin.

Všem maminkám i děvčatům, které přišly dětem pomoci, patří naše poděkování.

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/DILNICKY_A_KARNEVAL_SD

První pomoc - 1. třída

Projekt výuky první pomoci pro prvňáčky

   V úterý 2. února 2016 navštívila naše prvňáčky erudovaná školitelka Zdravotnické záchranné služby paní Jitka Jagerová, která zábavnou formou seznámila děti se zásadami poskytnutí

první pomoci.

   Hodina byla zaměřena hlavně na situace, které bezprostředně ohrožují lidský život.

Děti si prakticky vyzkoušely na pacientovi – plyšovém medvědovi – jak pomoci zraněnému

v bezvědomí, jak ošetřit zlomeninu, popáleninu, co dělat při tepenném a žilním krvácení.

Neméně důležitý je začátek celé záchrany, a to přivolání pomoci, tzn. kam a jak správně telefonovat, což si děti také zkusily.

   Nyní získané poznatky opakujeme v hodinách prvouky a masáž srdce provádíme na plyšovém krtečkovi.

                                                            Mgr. Jana Najgebaurová, tř. uč. 1. A  

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/PRVNI_POMOC_V_1._TRIDE