Menu

Další informace

Výzva Hlavního hygienika ČR „Solme s rozumem“

Naše škola se připojila k výzvě MZ o rizicích nadměrného solení.

Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorůpro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravotních komplikací, jakými jsou náhlé mozkové příhody, srdeční infarkty či osteoporóza. Konkrétní příklady z ostatních zemí EU ukazují, že při spolupráci napříč celou společností je možné příjem soli v populaci postupně snižovat.

Vzhledem k tomu, že současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem a sůl nadměrně konzumují také děti, obracím se s výzvou k nastartování a následnému rozvoji soustavných aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti snížení konzumace soli. Co pro mohou jednotlivé subjekty to udělat?

Školy a školská zařízení (jídelny, bufety, automaty):

 • posilovat schopnosti dětí při výběru a nakládání s potravinami, ve škole vhodině vaření
 • ve škole zařadit do vyuč
 • čeném příjmu soli 5 g denně a potravinách, které jí obsahují nejvíce;
 • v jídelně nejsou slánky na stole(ani u dospělých strávníku)
 • ve školní jídelně vařit z čerstvých surovin a omezit používání předpřipravených ingrediencí
 • číst obaly výrobku, kolik % soli obsahují
 • nahrazovat sůl jinými přísadami, bylinkami

Rodiny s dětmi:

 • věnovat čas přípravě domácích pokrmů
 • vařit se svými dětmi
 • vařit z čerstvých surovin
 • ři vaření a jídle sůl, nahrazujte ji jinými přísadami, bylinkami

Každý z nás:

 • naučit se vyhledatu potravin
 • myslet na svoje stravování a udělat si čas na přípravu jídla
 • nekupovat pečivo posypané solí
 • v restauraci žádat méně slaná jídla

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, se připojuje k výzvě hlavního hygienika. Koordinátorem aktivit v rámci jihomoravského regionu je pracoviště zdravotní politiky a podpory zdraví v Brně.

Zápis do 1. třídy

Divadlo v hlavě

DIVADLO V HLAVĚ…….

„Vypravěč je jako rybář v loďce. V moři příběhů hledá takové, které nutí k zamyšlení. Naučí vás nahodit udici a ulovit příběh, který bere dech, otevírá srdce a přináší změnu,“ říká Martin Hak, lektor vypravěčských dovedností, vypravěč příběhů svých, které se staly jiným, i těch, které se nikdy nestaly. Jeho vyprávění na téma Karel IV. a já jsme měli možnost vyslechnout ve čtvrtek  4.února  v rohatecké knihovně. Martin Hak nám vyprávěl různé události ze života této významné osobnosti, protože právě rok 2016 je a bude plný oslav sedmistého výročí narození Karla IV. Nejednalo se o nějakou nudnou přednášku. Každá historka tohoto vypravěče nás vedla k zamyšlení, zda to, co nám povídá, je pravda, nebo něco, co se zrodilo v jeho hlavě a vyvolalo představu, že by  tak mohlo být. Některé informace jsme věděli, jiné bychom si však skutečně museli ověřit v historických pramenech, snad si i přečíst samotnou knihu VITA CAROLI.

Díky setkání s panem Hakem jsme měli možnost poznat staronový trend při práci s knihou a literaturou, do živého vyprávění příběhů nazvaného STORYTELLING.

 

 FOTO: http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Divadlo_v_hlave

 

Projekt - Výzva č.56

                             Výsledek obrázku pro projekt eu

 

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU

                                Výzva č. 56              

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 00/56. 1412.

Název projektu:

Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Rohatec

 

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státním rozpočtem ČR

Zima ve školní družině

Ohlédnutí za zimou v ŠD

Začátkem prosince jsme si v naší školní družině uspořádali ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE. Všechny děti se proměnily v čertíky a andílky a strávily v tělocvičně odpoledne plné her a soutěží s převážně čertovskou tématikou.

Jako již každý rok i rok 2015 jsme ukončili VÁNOČNÍ BESÍDKOU. U nazdobeného vánočního stromečku jsme si zazpívali koledy, rozkrajovali jsme jablíčka na hvězdičku, ochutnali perníčky i vánoční oplatek, zapálili prskavky a nakonec jsme si samozřejmě rozbalili spoustu dárků v podobě nových her a stavebnic.

Nový rok jsme začali zvesela a uspořádali jsme si „DEN HRAČEK“. Děti si přinesly svoje nové nebo nejoblíbenější hračky a předvedly je svým kamarádům. U chlapců převládala auta a tanky na dálkové ovládání, u děvčat to byly interaktivní hračky jako například FARBY, elektronický klavír apod.

A co nás v zimě ještě čeká? Kromě již tradičního karnevalu pojedeme za odměnu do Hodonína na dětské hřiště BAMBINO.

 

FOTO: http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ZIMA_VE_SKOLNI_DRUZINE

 

Natáčení motivačních videí

 

Natáčení motivačních videí pro Pedagogickou fakultu UP v Olomouci

Na začátku školního roku jsme se dozvěděli, že do naší školy přijede televizní štáb a bude natáčet motivační videa pro UP v Olomouci, se kterou naše škola spolupracuje při projektových dnech.

Tato videa vyjadřují vztah dětí k matematice a zahrnují spousty zajímavých a zároveň hravých aktivit, které mohou být viděny právě v těchto videích.

Matematiku nás vyučuje paní PaedDr. Bachelová, se kterou máme také matematický kroužek, ve kterém rozebíráme mnoho právě takových logických úloh. Začali jsme si vybírat jednotlivé aktivity a zdokonalovat se v nich.

Natáčení videí trvalo dva dny. První den se natáčely aktivity ve druhé třídě2. třídy. V rolích učitelů se představili někteří žáci sedmé třídy a studenti středních škol – Karolína Matušková (Gymnázium Strážnice), Michaela Matyášová a Aneta Trnovcová (studentky Pedagogického lycea v Přerové) , Lukáš Zlámal ( SOŠ ve Veselí nad Moravou)  a Jakub Trávník (student prvního ročníku, učitelství 1. stupně Pdf v Olomouci).

Aktivity, které byly v druhé třídě realizovány:

Origami – japonské umění skládání různých motivů z papíru

 Čtveřice a šestice – hra podobná piškvorkům

Hanojská věž (Lucasova úloha) – snažíme se přemístit mince (existuje i virtuální obdoba třeba s dorty) z bodu A do bodu B podle jistých pravidel

Koza Filoména – pohádka o koze a obrazcích, které vždy vypásla

Honzík stavitel – díváme se na stavby z různých pohledů (3. průměty)

Věž z kostek  a Puzzle se zvířátky – hlavolamy pro menší

Další den, v úterý jsme se přesunuli k aktivitám určeným již pro druhý stupeň.

Origami (prostorové)- tentokrát si zkusili poskládat velkou kouli z 6 menších částí

Tangram – starý čínský hlavolam, ve kterém skládáte různé obrazce

Odhadování objemu, množství a délek – název hovoří za vše

Abakus – starý způsob počítání na destičkách (původně hliněných), na které skládáme např. knoflíky nebo fazole; slouží také k procvičování římských číslic

Krychle s tunely – Kolik stěn by měly jednotlivé části této krychle smáčeny, pokud bychom ji namočili do barvy?

V rolích „učitelů“ se představili žáci naší školy:  Bejdová Adéla, Brejšková Natálie, Koudelová Valerie, Tomanová Markéta, Vičarová Gabriela, Tomšejová Veronika, Salčák Pavel, Hotárek Radim, Rybecký Patrik, Zouhar Jan, Zouhar Jiří.

Doufáme, že jsme zanechali aspoň nepatrný odkaz na zlepšení celkového přístupu k procvičení logického myšlení a zaujali svými aktivitami všechny diváky. Děkujeme všem a jsme velice rádi, že bylo natáčení úspěšné.

                                                               Gabriela Vičarová a Adéla Bejdová, VII. třída

Jak se na realizaci natáčení dívají někteří studenti?

Natáčení projektu Matematika trochu jinak nejde vystihnout lépe, než slovem obrovská zkušenost. Pro mě, jakož to pro budoucí kantorku, to byl neskutečný zážitek a zejména neopakovatelná zkušenost. Nejen, že jsem měla možnost celé dva dny pracovat s dětmi, ale také se mi naskytla příležitost vyzkoušet si roli paní učitelky. Jsem velmi ráda, že tento projekt byl zveřejněn tímto způsobem a vydané úsilí a práce, kterou jsme do tohoto projektu vložili, se vyplatila. Zkušenost, jako je spolupráce s natáčecím štábem, nemá každý a pro mě to bylo velmi neobvyklé a zajímavé obohacení dvou dnů práce s dětmi. Myslím si, že tohle zveřejnění práce žáků a studentů tomuto projektu velmi prospělo a jsem velmi ráda, že jsem mohla být součástí něčeho takového.                                                                                                                                                            Michaela Matyášová

Kdybych měla shrnout pár slovy dva dny, které jsem měla možnost strávit na Základní škole v Rohatci, při natáčení projektu ,,Matematika trochu jinak´´ pro Univerzitu Palackého v Olomouci, byli by to slova ,,děkuji za ně´´. Pro mě jakož to snad budoucí učitelku to byla totiž jedna velká zkušenost. Nejen to, že jsem mohla stát před kamerami, ale i to, že mi ZŠ Rohatec poskytla možnost práce s dětmi, která mě neskutečně baví. Na tomto projektu se mi nejvíce líbí to, že se děti snažíme učit pomocí hry. Jedno velké díky patří paní učitelce PaedDr. Zdeňce Bachelové, která je pro mne vzorem při mé budoucí práci. A vymyslela celý tenhle projekt a dala mi možnost být také jeho součástí. Dále děkuji panu řediteli Mgr. Bc. Zbyňku Andrýskovi, který mi několikrát umožnil vykonávat praxi na ZŠ.                                                                                                                 Trnovcová Aneta

Projektové dny dny v Rohatci jsou dobrou příležitostí pro nás studenty, jak si prověřit své dovednosti a schopnosti práce s dětmi. Motivace dětí je o to větší, protože "vyučující" (lektory) samy znají. Aktivity jsou podle mého názoru lehké a přitom reálně upotřebitelné v životě. Tento projekt nabízí pro studenty mnohé, například učí děti myslet jinak. Ale má to účinek nejen na ně ale i na nás. Myslet mimo rámec možností, tzv. "širokoúhle". Je to také o propojení školy, navazování kontaktů nebo práce ve skupinách. I když se nám to může zdát jako nepodstatný detail, který z našeho hlediska nemá hlubší význam - pro dítě může mít zrovna ohromný dopad. A proto dětem dávejme to, s čím se v životě setkají. Udělejme jim život reálný, ale přitom zajímavý.

                                                                                                                                                                            Trávník Jakub

Videa si můžete prohlédnout zde pod názvem „Matematika trochu jinak“: http://www.pdf.upol.cz/menu/motivacni-videa/dobra-praxe-2/

Zahraniční výjezd - žáci

Výjezd rohatecké školy do Anglie

Paní učitelky si nás na začátku školního roku svolaly do učebny a řekly nám, že si pro nás připravily překvapení - týdenní pobyt v Anglii. Nechtělo se nám tomu uvěřit, ale byli jsme nadšení, že si vybrali právě nás. Nemohli jsme se dočkat dne, kdy už konečně budeme sedět v autobuse a pojedeme směr - Anglie. Konečně jsme se dočkali a v sobotu 21. 11. 2015 se sešlo všech jedenáct žáků před naší základní školou, kam pro nás přijel mikrobus a odvezl nás do Brna. Tam jsme přesedli do velkého autobusu, k žákům ze ZŠ Brno Náměstí míru a ZŠ Brno Bednářova. Jeli jsme ze tří základních škol a poznali jsme nové kamarády. Mysleli jsme si, že bude v autobuse nuda, ale nakonec bylo všechno jinak a cesta nám rychle utekla. Jeli jsme přes Německo, kousek Nizozemska, Belgii a do francouzského Calais jsme přejeli v ranních  hodinách ve 4.45 Eurotunelem do Folkestone v Anglii. Do Londýna jsme přijeli v sedm hodin ráno. Sice nikdo v autobuse moc nespal, ale všichni jsme byli plní energie a natěšení na celý nadcházející týden. Šli jsme se podívat na Big Ben, Westminster Abbey, Buckinghamský palác a navštívili jsme také London Eye, ze kterého jsme byli unešení, protože ten výhled byl překrásný, byli jsme také na Piccadilly Circus, Trafalgarském náměstí, kde jsme viděli sochu Nelsona a nakonec také v Čínské části Londýna a tam se stavili na jídlo. Po takto náročném dni jsme nasedli zpět do autobusu a vyrazili směr -  Worthing, kde jme byli ubytovaní po dvou až třech v našich náhradních rodinách. Každý z nás čekal, jaká rodina bude právě ta jeho, ale se ukázalo, že jsou všechny rodiny velmi příjemné. Další den dopoledne jsme měli školu, kde nás asi padesát pět dětí rozdělili na čtyři skupiny, podle výsledků rozřazovacího testu. Musím podotknout, že v první skupině bylo ze čtrnácti žáků osm žáků právě z Rohatce, což nás potěšilo a paní učitelky snad taky. Výuka byla s rodilým mluvčím v anglickém jazyce. Po škole jsme nasedli do autobusu a vyrazili do Worthingu, kde jsme byli na věži Spinnaker Tower a pak jsme se jeli podívat do lodi Victory, se kterou bojoval admirál Nelson. Večer jsme se zase vrátili do našich náhradních rodin. Ráno jsme šli opět do školy a na závěr absolvovaných lekcí jsme dostali certifikáty, se kterými jsme se vyfotili. Odpoledne jsme vyrazili do Brightonu, kde jsme navštívili Royal Pavilon, zastavili jsme se na molu Brighton Pier, které je dlouhé 512m. Večer nás zase čekal návrat do ,, našich“ rodin. Čtvrtý den jsme měli celodenní výlet do Winsdorfu, prošli jsme se v Windsorf Castle, navštívili výstavu, podívali se do kaple a obdivovali hradní stráž, jelikož hrad je ještě občas obydlen královskou rodinou. Večer jsme se vrátili opět do rodin, kde už nás bohužel čekalo loučení a balení. Jako každé ráno i to poslední ve čtvrtek jsme se sešli na meeting point, kde jsme se rozloučili s našimi náhradními rodinami a nasedli do našeho velkého autobusu - směr domů. Poslední den v Anglii jsme zase strávili v Londýně, tentokrát jsme navštívili Tower of London, viděli jsme Tower Bridge, Shakespeare´s Globe, prošli jsme se po Milenium Bridge a nakonec jsme viděli i katedrálu sv. Pavla a zpět k autobusu jsme se vraceli přeplněným metrem. Poslední rozchod byl v Tescu, kde jsme mohli nakoupit dárečky pro rodinu a samozřejmě jídlo na cestu. Pak už jsme nasedli do autobusu a vyrazili opět směr Folkestone, tam nás pustili do Eurotunelu o dvě hodiny dřív, než bylo v plánu. Pan průvodce si myslel, že z toho budeme mít radost, ale všichni byli spíš smutní, že nám tak ubyli dvě hodiny z tohoto krásného pobytu. Cesta Eurotunelem trvala třičtvrtě hodiny a už jsme byli ve francouzském Calais, projeli jsme Belgií, kouskem Nizozemska, Německem. V Česku jsme se rozloučili s kamarády v Brně a pokračovali do Rohatce, kde na nás již čekali rodiče. Tento zájezd byl pro nás obrovským zážitkem a myslím, že bychom se všichni shodli na tom, že by nám nevadilo tam klidně zůstat ještě déle, a proto bych chtěla tímto za všechny poděkovat škole v Rohatci, že nám umožnila tak skvělý pobyt s výukou angličtiny, ale hlavně našim úžasným dvěma paní učitelkám, které se s námi vydaly na tak dalekou cestu - Olince Škrobákové a Zuzce Hřivnové.

Byl to nejlepší školní výlet. „THANK YOU“                                                               

Za všechny Lucie Elšíková

 

Zahraniční výjezd - učitelé

Za angličtinou na sever Anglie

Na podzim loňského roku si učitelky angličtiny naší školy nenechaly ujít možnost pobýt nějakou dobu v cizí zemi, učit se cizí jazyk, poznávat tamní kulturu, památky a způsob života. Díky finanční podpoře Výzvy č. 56 realizované MŠMT ČR odcestovaly Zuzana Hřivnová a Olga Škrobáková na sever Anglie do města Scarborough na dvoutýdenní jazykový kurz na renomované akademii Anglolang. Kurz určený učitelům angličtiny na 1. a 2. stupni základních školy byl rozdělen do dvou částí – jazykové a metodické. Dopoledne probíhala jazyková výuka. Prostřednictvím různých vyučovacích technik a metod si učitelé zkvalitňovali a obohacovali své jazykové vzdělání a z kontextu se seznamovali s britskou kulturou a reáliemi. Odpolední aktivity poskytovaly učitelům motivační náměty, autentické materiály do vlastních hodin, využití moderních technologií, hudby a literatury ve výuce cizích jazyků. Lekce byly zaměřeny také na rozvíjení slovní zásoby a dramatickou výchovu. Velmi zajímavé zážitky přinesla lekce tvůrčího psaní se spisovatelem J. P. Taylorem, autorem knih pro děti i dospělé s hororovou tématikou. Součástí kurzu byla i prohlídka města se zkušeným průvodcem a půldenní návštěva místní základní školy, která umožnila zahraničním učitelům poznat a lépe pochopit zdejší systém vzdělávání, chod školy i rozdílné způsoby výuky. Vyučovalo se ve smíšených národnostních skupinách, což umožňovalo srovnávání a sdílení zkušeností, poznávání rozličných kultur a vytváření partnerství napříč Evropou. Naši dvanáctičlennou skupinu tvořili učitelé z České republiky, Slovenska, Itálie, Německa a Španělska. Vyučování probíhalo ve všední dny od 9.00 do 16.00 hod. Škola nabízela studentům i některé volitelné kulturní aktivity jako návštěvu kina, divadla, koncertu nebo posezení s živou hudbou ve večerních hodinách. O víkendu měli účastníci kurzu možnost navštívit zajímavá místa či města v okolí (např. památky, hrad, přístav a zátoky ve Scarborough, festival duchů ve Whitby, historické město York). Akademie dispovala kvalitní výbavou. V typicky anglické budově se nacházela kromě několika učeben také recepce, kavárna, počítačová třída, knihovna s přístupem ke všem materiálům a médiím. Neocenitelnou zkušeností byla možnost přímo v Anglii prožít tradiční svátek Halloween a Bonfire Night. Velmi přínosné a obohacující bylo také ubytování účastníků v hostitelských rodinách – v přímém a intenzivním kontaktu s cizím jazykem, odlišným životním stylem a kulturními zvláštnostmi.

Zahraniční jazykový pobyt pro učitele byl jedinečnou možností, jak si zvýšit jazykové a didaktické kompetence a dokonale poznat anglické tradice a život v reálném prostředí.

 

 FOTO: http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ZAHRANICNI_VYJEZD_ZAKU_A_UCITELU/

 

 

Ples z pohledu deváťáka

PLES Z POHLEDU DEVÁŤÁKA

                Je pondělí 25. ledna a naše nervozita stoupá. V sobotu máme ples. Mnozí první. Už zbývá jen jeden trénink a generálka. Od začátku října nacvičujeme polonézu. S velkou radostí jsme se tehdy sešli na naší „staré škole“ na první zkoušce. Protože ale máme ve třídě málo kluků, vyšlo nám, že bude tančit jeden kluk a dvě holky. Čili trojice. Scházíme se každé úterý s naší trenérkou Klárou Chovančíkovou. Už na první zkoušce s touto profesionální tanečnicí jsme měli první část skladby nacvičenou. Tančíme na hudbu z Fantoma opery. Snad to vyjde a kluci budou mít i ty slíbené masky.

Abychom byly, my holky, oblečením sjednocené, již několik týdnů máme zamluvené bílé svatební šaty. Většinu z nás čeká v takovém oblečení premiéra, o to větší je tedy nervozita. Boty na podpadku, krásný účes, líčení. Kluci kalhoty, krásné košile. Žádné rifle a vytahané mikiny….

Už je pátek. Ouha – generálka. Zkusili jsme si své vystoupení v šatech, kluci v košilích. Muzika nic moc. Zítra nás čeká VELKÉ FINÁLE.

Nastal den D. Vlastně sobotní večer. Ve vší parádě a s mírnou nervozitou jsme se pohybovali po kulturáku a zkoumali, kdo už přišel a kdo ještě ne. Těšili jsme se. Kolem jednadvacáté hodiny to všechno vypuklo. Díky svědomité přípravě se nám polonéza povedla a snad se všem líbila. Po dotančení následovalo sólo s rodiči a focení. Kolem půlnoci jsme si užili i losování tomboly.

Věřím, že si všichni ples užili, a to nejen díky trenérce Kláře (ta se bohužel nemohla plesu zúčastnit, protože se v daném čase účastnila mistrovství ČR v latinskoamerických tancích, vybojovala 2. místo a moc jí tímto gratulujeme), ale i díky našim rodičům a SRPŠ, kteří se na přípravě naší polonézy rovněž podíleli a umožnili nám zúčastnit se našeho prvního plesu.

                                                                             Lucie Elšíková (žákyně 9. třídy)

 FOTO:http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/POLONEZA

http://janiiisss.rajce.idnes.cz/Generalka_....poloneza_2016

 

 

Čtenářské dílny

Čtenářské dílny

                Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu č. 56. Jednou z klíčových aktivit tohoto projetu jsou čtenářské dílny. Jejich cílem je probudit v žácích větší zájem o čtení a posílit čtenářskou gramotnost. Žáci se učí používat knihu jako významný zdroj informací, ale hlavně chápat literaturu jako nedílnou součást našeho a světového kulturního dědictví.

                V druhém až devátém ročníku učitelky českého jazyka připravily celkem 80 čtenářských dílen, které přispívají ke zvýšení čtenářské gramotnosti dětí. Na naší škole v rámci projektu bylo zakoupeno téměř tisíc knih, které byly rozděleny do jednotlivých ročníků. Ve třídách byly zavedeny třídní knihovničky, které děti využívají ve čtenářských dílnách a dále je budou využívat ve čtení a literatuře.

                Aktivity ve čtenářských dílnách děti ve všech ročnících velmi baví a snad tím získají větší zájem o čtení i mimo vyučování.          

 

 

 http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/CTENARSKE_DILNY

Strana 9 z 12