Menu

Další informace

Zahraniční výjezd - žáci

Výjezd rohatecké školy do Anglie

Paní učitelky si nás na začátku školního roku svolaly do učebny a řekly nám, že si pro nás připravily překvapení - týdenní pobyt v Anglii. Nechtělo se nám tomu uvěřit, ale byli jsme nadšení, že si vybrali právě nás. Nemohli jsme se dočkat dne, kdy už konečně budeme sedět v autobuse a pojedeme směr - Anglie. Konečně jsme se dočkali a v sobotu 21. 11. 2015 se sešlo všech jedenáct žáků před naší základní školou, kam pro nás přijel mikrobus a odvezl nás do Brna. Tam jsme přesedli do velkého autobusu, k žákům ze ZŠ Brno Náměstí míru a ZŠ Brno Bednářova. Jeli jsme ze tří základních škol a poznali jsme nové kamarády. Mysleli jsme si, že bude v autobuse nuda, ale nakonec bylo všechno jinak a cesta nám rychle utekla. Jeli jsme přes Německo, kousek Nizozemska, Belgii a do francouzského Calais jsme přejeli v ranních  hodinách ve 4.45 Eurotunelem do Folkestone v Anglii. Do Londýna jsme přijeli v sedm hodin ráno. Sice nikdo v autobuse moc nespal, ale všichni jsme byli plní energie a natěšení na celý nadcházející týden. Šli jsme se podívat na Big Ben, Westminster Abbey, Buckinghamský palác a navštívili jsme také London Eye, ze kterého jsme byli unešení, protože ten výhled byl překrásný, byli jsme také na Piccadilly Circus, Trafalgarském náměstí, kde jsme viděli sochu Nelsona a nakonec také v Čínské části Londýna a tam se stavili na jídlo. Po takto náročném dni jsme nasedli zpět do autobusu a vyrazili směr -  Worthing, kde jme byli ubytovaní po dvou až třech v našich náhradních rodinách. Každý z nás čekal, jaká rodina bude právě ta jeho, ale se ukázalo, že jsou všechny rodiny velmi příjemné. Další den dopoledne jsme měli školu, kde nás asi padesát pět dětí rozdělili na čtyři skupiny, podle výsledků rozřazovacího testu. Musím podotknout, že v první skupině bylo ze čtrnácti žáků osm žáků právě z Rohatce, což nás potěšilo a paní učitelky snad taky. Výuka byla s rodilým mluvčím v anglickém jazyce. Po škole jsme nasedli do autobusu a vyrazili do Worthingu, kde jsme byli na věži Spinnaker Tower a pak jsme se jeli podívat do lodi Victory, se kterou bojoval admirál Nelson. Večer jsme se zase vrátili do našich náhradních rodin. Ráno jsme šli opět do školy a na závěr absolvovaných lekcí jsme dostali certifikáty, se kterými jsme se vyfotili. Odpoledne jsme vyrazili do Brightonu, kde jsme navštívili Royal Pavilon, zastavili jsme se na molu Brighton Pier, které je dlouhé 512m. Večer nás zase čekal návrat do ,, našich“ rodin. Čtvrtý den jsme měli celodenní výlet do Winsdorfu, prošli jsme se v Windsorf Castle, navštívili výstavu, podívali se do kaple a obdivovali hradní stráž, jelikož hrad je ještě občas obydlen královskou rodinou. Večer jsme se vrátili opět do rodin, kde už nás bohužel čekalo loučení a balení. Jako každé ráno i to poslední ve čtvrtek jsme se sešli na meeting point, kde jsme se rozloučili s našimi náhradními rodinami a nasedli do našeho velkého autobusu - směr domů. Poslední den v Anglii jsme zase strávili v Londýně, tentokrát jsme navštívili Tower of London, viděli jsme Tower Bridge, Shakespeare´s Globe, prošli jsme se po Milenium Bridge a nakonec jsme viděli i katedrálu sv. Pavla a zpět k autobusu jsme se vraceli přeplněným metrem. Poslední rozchod byl v Tescu, kde jsme mohli nakoupit dárečky pro rodinu a samozřejmě jídlo na cestu. Pak už jsme nasedli do autobusu a vyrazili opět směr Folkestone, tam nás pustili do Eurotunelu o dvě hodiny dřív, než bylo v plánu. Pan průvodce si myslel, že z toho budeme mít radost, ale všichni byli spíš smutní, že nám tak ubyli dvě hodiny z tohoto krásného pobytu. Cesta Eurotunelem trvala třičtvrtě hodiny a už jsme byli ve francouzském Calais, projeli jsme Belgií, kouskem Nizozemska, Německem. V Česku jsme se rozloučili s kamarády v Brně a pokračovali do Rohatce, kde na nás již čekali rodiče. Tento zájezd byl pro nás obrovským zážitkem a myslím, že bychom se všichni shodli na tom, že by nám nevadilo tam klidně zůstat ještě déle, a proto bych chtěla tímto za všechny poděkovat škole v Rohatci, že nám umožnila tak skvělý pobyt s výukou angličtiny, ale hlavně našim úžasným dvěma paní učitelkám, které se s námi vydaly na tak dalekou cestu - Olince Škrobákové a Zuzce Hřivnové.

Byl to nejlepší školní výlet. „THANK YOU“                                                               

Za všechny Lucie Elšíková

 

Zahraniční výjezd - učitelé

Za angličtinou na sever Anglie

Na podzim loňského roku si učitelky angličtiny naší školy nenechaly ujít možnost pobýt nějakou dobu v cizí zemi, učit se cizí jazyk, poznávat tamní kulturu, památky a způsob života. Díky finanční podpoře Výzvy č. 56 realizované MŠMT ČR odcestovaly Zuzana Hřivnová a Olga Škrobáková na sever Anglie do města Scarborough na dvoutýdenní jazykový kurz na renomované akademii Anglolang. Kurz určený učitelům angličtiny na 1. a 2. stupni základních školy byl rozdělen do dvou částí – jazykové a metodické. Dopoledne probíhala jazyková výuka. Prostřednictvím různých vyučovacích technik a metod si učitelé zkvalitňovali a obohacovali své jazykové vzdělání a z kontextu se seznamovali s britskou kulturou a reáliemi. Odpolední aktivity poskytovaly učitelům motivační náměty, autentické materiály do vlastních hodin, využití moderních technologií, hudby a literatury ve výuce cizích jazyků. Lekce byly zaměřeny také na rozvíjení slovní zásoby a dramatickou výchovu. Velmi zajímavé zážitky přinesla lekce tvůrčího psaní se spisovatelem J. P. Taylorem, autorem knih pro děti i dospělé s hororovou tématikou. Součástí kurzu byla i prohlídka města se zkušeným průvodcem a půldenní návštěva místní základní školy, která umožnila zahraničním učitelům poznat a lépe pochopit zdejší systém vzdělávání, chod školy i rozdílné způsoby výuky. Vyučovalo se ve smíšených národnostních skupinách, což umožňovalo srovnávání a sdílení zkušeností, poznávání rozličných kultur a vytváření partnerství napříč Evropou. Naši dvanáctičlennou skupinu tvořili učitelé z České republiky, Slovenska, Itálie, Německa a Španělska. Vyučování probíhalo ve všední dny od 9.00 do 16.00 hod. Škola nabízela studentům i některé volitelné kulturní aktivity jako návštěvu kina, divadla, koncertu nebo posezení s živou hudbou ve večerních hodinách. O víkendu měli účastníci kurzu možnost navštívit zajímavá místa či města v okolí (např. památky, hrad, přístav a zátoky ve Scarborough, festival duchů ve Whitby, historické město York). Akademie dispovala kvalitní výbavou. V typicky anglické budově se nacházela kromě několika učeben také recepce, kavárna, počítačová třída, knihovna s přístupem ke všem materiálům a médiím. Neocenitelnou zkušeností byla možnost přímo v Anglii prožít tradiční svátek Halloween a Bonfire Night. Velmi přínosné a obohacující bylo také ubytování účastníků v hostitelských rodinách – v přímém a intenzivním kontaktu s cizím jazykem, odlišným životním stylem a kulturními zvláštnostmi.

Zahraniční jazykový pobyt pro učitele byl jedinečnou možností, jak si zvýšit jazykové a didaktické kompetence a dokonale poznat anglické tradice a život v reálném prostředí.

 

 FOTO: http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ZAHRANICNI_VYJEZD_ZAKU_A_UCITELU/

 

 

Ples z pohledu deváťáka

PLES Z POHLEDU DEVÁŤÁKA

                Je pondělí 25. ledna a naše nervozita stoupá. V sobotu máme ples. Mnozí první. Už zbývá jen jeden trénink a generálka. Od začátku října nacvičujeme polonézu. S velkou radostí jsme se tehdy sešli na naší „staré škole“ na první zkoušce. Protože ale máme ve třídě málo kluků, vyšlo nám, že bude tančit jeden kluk a dvě holky. Čili trojice. Scházíme se každé úterý s naší trenérkou Klárou Chovančíkovou. Už na první zkoušce s touto profesionální tanečnicí jsme měli první část skladby nacvičenou. Tančíme na hudbu z Fantoma opery. Snad to vyjde a kluci budou mít i ty slíbené masky.

Abychom byly, my holky, oblečením sjednocené, již několik týdnů máme zamluvené bílé svatební šaty. Většinu z nás čeká v takovém oblečení premiéra, o to větší je tedy nervozita. Boty na podpadku, krásný účes, líčení. Kluci kalhoty, krásné košile. Žádné rifle a vytahané mikiny….

Už je pátek. Ouha – generálka. Zkusili jsme si své vystoupení v šatech, kluci v košilích. Muzika nic moc. Zítra nás čeká VELKÉ FINÁLE.

Nastal den D. Vlastně sobotní večer. Ve vší parádě a s mírnou nervozitou jsme se pohybovali po kulturáku a zkoumali, kdo už přišel a kdo ještě ne. Těšili jsme se. Kolem jednadvacáté hodiny to všechno vypuklo. Díky svědomité přípravě se nám polonéza povedla a snad se všem líbila. Po dotančení následovalo sólo s rodiči a focení. Kolem půlnoci jsme si užili i losování tomboly.

Věřím, že si všichni ples užili, a to nejen díky trenérce Kláře (ta se bohužel nemohla plesu zúčastnit, protože se v daném čase účastnila mistrovství ČR v latinskoamerických tancích, vybojovala 2. místo a moc jí tímto gratulujeme), ale i díky našim rodičům a SRPŠ, kteří se na přípravě naší polonézy rovněž podíleli a umožnili nám zúčastnit se našeho prvního plesu.

                                                                             Lucie Elšíková (žákyně 9. třídy)

 FOTO:http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/POLONEZA

http://janiiisss.rajce.idnes.cz/Generalka_....poloneza_2016

 

 

Čtenářské dílny

Čtenářské dílny

                Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu č. 56. Jednou z klíčových aktivit tohoto projetu jsou čtenářské dílny. Jejich cílem je probudit v žácích větší zájem o čtení a posílit čtenářskou gramotnost. Žáci se učí používat knihu jako významný zdroj informací, ale hlavně chápat literaturu jako nedílnou součást našeho a světového kulturního dědictví.

                V druhém až devátém ročníku učitelky českého jazyka připravily celkem 80 čtenářských dílen, které přispívají ke zvýšení čtenářské gramotnosti dětí. Na naší škole v rámci projektu bylo zakoupeno téměř tisíc knih, které byly rozděleny do jednotlivých ročníků. Ve třídách byly zavedeny třídní knihovničky, které děti využívají ve čtenářských dílnách a dále je budou využívat ve čtení a literatuře.

                Aktivity ve čtenářských dílnách děti ve všech ročnících velmi baví a snad tím získají větší zájem o čtení i mimo vyučování.          

 

 

 http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/CTENARSKE_DILNY

ŠKOLOU CHODÍ MIKULÁŠ

KOLEDOVÁNÍ 2015

Ředitelství školy děkuje všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a realizaci koledování a předvánočního jarmarku.

gshN9fSd CPOUbxrvPLim8GGwjfgbBPFiCAvzMTzq9k 4YhVvLTpMPZlOG8C8UT7P31Qhyk

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/koledovani_s_adventnim_jarmarkem_2015/

 https://www.youtube.com/watch?v=futD0tzh4rE

 

 

 

VÁNOCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Školní družina - předvánoční čas
Již tradičně připravuje školní družina "Vánoční dílničky" pro děti i rodiče. Po úvodním kulturním pásmu budou děti zdobit perníčky s paní Hlaváčovou, plést z pedigu s paní Čížovou a ještě spoustu dalších zajímavých výrobků.

 

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Vanocni_tvoreni_deti_v_druzine/

EKOCENTRUM - KARPATY

                                                                                                         

Karpaty na dlani

Dne 11. 10. 2015 jsme jeli na adaptační pobyt do Nové Lhoty. Vyjížděli jsme ráno v 8.00 hodin od školy. Cesta trvala asi hodinu. Ubytovaní jsme byli na faře s výhledem na hřbitov. Poté jsme šli do ekocentra, kde jsme se seznámili s instruktory, kteří se nám věnovali celý pobyt, a měli pro nás připravenou hru - žabky. Obědvali jsme ve škole a pak zpět do ekocentra, kde jsme dělali aktivity na seznámení, poté byla procházka do hor a cestou jsme trhali šípky na čaj. Asi od poloviny kopce jsme ještě sbírali různé plody. Poté nám instruktor řekl, ať si vlezeme do příkopu, jimž stéká voda při jarním táním. V ekocentru nás čekal teplý čaj, který uvařila paní učitelka, a začali jsme dělat brožurku o Bílých Karpatech. Po půl hodině na pokojích jsme vystoupili s panem učitelem ven na rozhlednu na háji, odkud byl nádherný výhled do vesnice i okolní přírody. Znovu jsme vystoupaly tím samým kopcem jako po obědě jenom jinou stranou a trochu víš a pak šupem na večeři. Večerní program nás, ale hlavně pana učitele, pobavil. Asi v 9.00 hod. jsme měli večerku a šli na pokoje - hygiena a spát. Druhý den jsme vstávali ráno v 7.15 sbalili jsme si kufry a posnídali. Dopoledne jsme v ekocentru dělali aktivity a brožurku. Po obědě jsme zdolali ten samý kopec co včera, ale byli jsme až na vrcholu. Cestou jsme sbírali na paletky barvy podzimu, a že jich bylo požehnaně. Ještě jsme si měli vybrat strom, který jsme změřili a zapsali jsme si o něm údaje. V ekocentru jsme dokončili brožurky, rozloučili jsme se a pak tradá domů.

                       

Co se mi líbilo a proč:

* Líbil se mi výhled z rozhledny.

   Proč? Krásný výhled na podzimní krajinu plnou barev.

* Líbili se mi túry do hor.

   Proč? Byli jsme na čerstvém vzduchu a poznávali přírodu.

             

   
    Výlet do přírody se     mi velmi líbil a doufám, že příští rok pojedeme znovu.   
   

 

                                                   Petr Elšík     VI. třída

ADAPTAČNÍ POBYT VELKÉ PAVLOVICE

Adaptační pobyt veVelkých Pavlovicích

Již po třetí jsme v září přijeli do bývalého zámku, nyní Ekocentra ve Velkých Pavlovicích. Byli jsme připraveni na velké zatížení matematickými úlohami jako předešlé dva roky, ale potom jsme byli velice překvapeni.

Ubytování bylo rychlé, pak jsme se dostavili před jednu z učeben na zahájení celého pobytu. Spolu s několika žáky z brněnské školy BASIC jsme se při následující angličtinářské hodině trochu seznámili. Pak začala první aktivita – vyráběli jsme vlastní ostrov, který jsme dodělávali ještě další dny. Poté následovala hodina plná matematických her, hádanek a rébusů, například pantomimické sčítání koleček upevněných provázkem na zádech nebo rozdělování prasátek do ohrad.

Po večeři jsme se již rozděleni na dvě skupiny chystali k další aktivitě. Skládali jsme tělesa, u kterých jsme později určovali počet vrcholů, hran a stěn – například u krychle, kvádru, pravidelného čtyřstěnného, pětistěnného nebo šestistěnného hranolu.

Krátká přestávka uběhla jako vodaa my jsme se sešli v jednom z velkých sálů, kdejsme se lépe poznali a vyprávěli si o svých zálibách, případně něco předvedli, kupříkladu hru na piano. Několik žáků z BASICU jsme už znali, ale s některými z nich jsme se viděli poprvé.

Další den jsme hned pár minut po vstávání museli na rozcvičku. Nikdo nečekal, že nás hned ráno vytáhnou ven. Ještě k tomu většina z nás vyběhla v tričku. Východ slunce byl příjemný, ale stejně jsme mrzli.

Po snídani jsme se vrhli do dalších úloh, což bylo anglické opakování slovíček a rodinný strom, nebo jsme se naučili dva druhy šifer – Caesarovu a Vigenèrovu. Někteří žáci si připravili pro druhé různé úlohy, což byla hra podobná piškvrokům, skládaní origami, Hanojské věže nebo-li Lucasovu úlohu, čísla a povolání v anglickém jazyce s úkolem složení do různých obrazců, odhadování objemu a tangramy. Hrálo se na body, které se následovně jednotlivcům započítávali do celkového pořadí.

Dále jsme řešili příklad, jehož cílem bylo po namočení krychle s dvěma tunely zjistit, kolik jednotlivých stěn menších krychliček bylo smáčeno.

Odpoledne jsme se vydali podívat na Slunečnou rozhlednu kousek od ekocentra. Po vycházce jsme se již se svými týmy rozešli a začala týmová soutěž Matboj, která obsahovala 15 matematických úloh. To zabralo asi dvě hodiny.

Na večer jsme trochu zabloudili k topologii. Topologie je věda, která se nezabývá objemem, nebo rozměry, nebo-li u ní nezáleží na geometrických vlastnostech. Vyráběli jsme si nejprve Möbiovou pásku, poté pohlednici přes hlavu (doslova – můžete ji protáhnout celým tělem, aniž by se roztrhla).

Kolem osmé hodiny jsme zahájili celovečerní soutěž "Trkmanka má talent", od jejíž jména si asi odvodíte, o co šlo, nebo-li soutěž talentů. Nalezli byste tam převážnou část komiků, dále herce, zpěvačku nebo dokonce živou pyramidu s malým překvapením. Mezi absolutní vítěze patřil přednes a následující ztvárnění básně Karla Jaromíra Erbena – Polednice, živá pyramida s malým překvapením a blondýnčina scénka "Nikdy neježděte vlakem".

Ráno nás čekaly poslední matematické aktivity – "Kouzlo" a pavučiny, u kterých jste si museli trochu zapřemýšlet.

Poslední momenty před odjezdem bylo celkové vyhlášení od úklidu, přes nejvíce bodů v angličtině, vyhlášení Matboje i celkového pořadí a menších zásluh. Pak už si nás po menších skupinkách začali odvážět rodiče.

Tento rok podle názoru většiny ten nejlepší. Aktivity byly opravdu zábavné a zažili jsme spoustu zábavy.


                                                                                                                             Gabriela Vičarová   VII. třída     

    http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ADAPTACNI_POBYT_VELKE_PAVLOVICE/

                           

 

 

DRAKIÁDA

123