Menu

Další informace

SOUSTŘEDĚNÍ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

Pracovní soustředění IV. třídy

ve Velkých Pavlovicích

Na začátku letošního školního roku jela IV. třída na adaptační - pracovní pobyt do Velkých Pavlovic. S naší novou třídní paní učitelkou A. Zborovskou a paní učitelkou Z. Bachelovou jsme v pěkném prostředí Ekocentra Trkmanka strávili tři dny plné zajímavé matematiky, angličtiny, her a soutěží.

V matematice jsme například pracovali s krychlí (vystřihovali jsme různé sítě krychle) a měli jsme Matematickou olympiádu – MATBOJ, kdy jsme se rozdělili do družstev a plnili různé matematické úkoly. V angličtině jsme hráli hry, např.: hledali jsme barvy, zpívali anglické písně a procvičovali jsme anglickou abecedu.

Také jsme se byli podívat v místním vinařství, kde jsme ochutnali čerstvě vylisovanou hroznovou šťávu. Po dni plném počítání, rýsování nebo angličtiny nám byla odměnou „Sportovní olympiáda trochu jinak“. Nejlepší byl asi hod oštěpem – brčkem nebo třeba hod diskem – papírem. Kluci se pak nejvíc vyblbli u fotbalu, holkám se líbilo, že mohou být spolu na velkém pokoji.

V Pavlovicích jsme si to moc užili.

Hana Okáníková a Nela Grombířová, IV. třída

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/SOUSTREDENI_VE_VELKYCH_PAVLOVICICH/

 

 

Halloween 2017

Halloween 2017

V letošním školním roce naši deváťáci vymysleli pro děti na základní škole halloweenské převlékání do strašidelných masek.

Zúčastnily se všechny třídy. S paní učitelkou třídní, která stejně jako všichni deváťáci přišla v kostýmu škaredé čarodějnice, se celá třída vydala navštívit postupně první až po osmou třídu. Děvčata pokaždé měla připravené otázky k Halloweenu, např. jestli děti ví, odkud Halloween pochází, jaké barvy jsou spojované s tímto svátkem nebo jak si vyrobí dýňového strašáka.

Nakonec se všechny masky společně s deváťáky vyfotily a děti, které přišly v kostýmu, dostaly sladkou odměnu.

                                                                                  Žáci devátého ročníku ZŠ a MŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/HALLOWEEN_2017/

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dopravní hřiště v novém

Letos na podzim se žáci čtvrtého ročníku naší školy poprvé učili dopravní výchovu v novém prostředí. Krásně opravené dopravní hřiště v Hodoníně

nabízí kvalitnější možnosti dopravní výchovy v praxi.

Hřiště je větší, modernější a děti se lépe na silnicích a křižovatkách orientují.

Policisty, kteří dopravní výchovu na hřišti vyučují, děti dobře znají z teoretické výuky.

Jak je dopravní výchova důležitá již pro děti mladšího školního věku, vidíme v každodenních situacích okolo nás. A že se rohatecké děti dobře na dopravní provoz připravují, ukazují i přední místa v každoroční dopravní soutěži, kterou policie v Hodoníně pořádá.

                                                                       Vedení ZŠ a MŠ Rohatec

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/DOPRAVNI_HRISTE/

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

Angličtina s rodilým mluvčím

Již podruhé se žáci 2. stupně naší školy v rámci zkvalitnění  hodin anglického jazyka setkali s Jonatasem, rodilým mluvčím z Jižní Afriky.

Hodiny byly pro žáky nové v tom, že po celou dobu slyšeli a komunikovali výhradně anglicky. Jonatas je sympatický lektor, který na děti mluvil plynulou, srozumitelnou angličtinou. Pro každou třídu měl připravená témata, která žáci v jednotlivých třídách probírají, pohotově reagoval a přizpůsoboval aktivity podle počtu dětí ve třídě a také podle aktuálního „rozložení“ žáků.

Žáci 1. stupně, konkrétně 3. a 4. třída, zažily tématicky vedenou hodinu Halloween s další rodilou mluvčí Kate z Austrálie.

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ANGLICTINA_S_RODILYM_MLUVCIM/

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

Angličtina s rodilým mluvčím

Již podruhé se žáci 2. stupně naší školy v rámci zkvalitnění  hodin anglického jazyka setkali s Jonatasem, rodilým mluvčím z Jižní Afriky.

Hodiny byly pro žáky nové v tom, že po celou dobu slyšeli a komunikovali výhradně anglicky. Jonatas je sympatický lektor, který na děti mluvil plynulou, srozumitelnou angličtinou. Pro každou třídu měl připravená témata, která žáci v jednotlivých třídách probírají, pohotově reagoval a přizpůsoboval aktivity podle počtu dětí ve třídě a také podle aktuálního „rozložení“ žáků.

Žáci 1. stupně, konkrétně 3. a 4. třída, zažily tématicky vedenou hodinu Halloween s další rodilou mluvčí Kate z Austrálie.

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ANGLICTINA_S_RODILYM_MLUVCIM/

ŠKOLSKÁ RADA

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace

Členové Školské rady

při Základní škole a mateřské škole Rohatec

2017/2018

Za zřizovatele

Mgr. Blanka Cmolová

Ing. Jarmil Adamec Ph.D.

Luděk Durďák

Za rodiče

Irena Elšíková

Lenka Odehnalová

Ivana Trechová DiS.

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Marcela Hujňáková

Mgr. Milana Ševčíková

Mgr. Jozef Stančík – předseda školské rady

 

Zájmové útvary ve šk. roce 2017/2018

Výstřižek

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Organizace školního roku

TŘÍDNICTVÍ 2017/2018

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace

Pedagogičtí pracovníci, třídnictví

2017/2018

Třída

Třídní učitel/ka

I. Mgr. Jana Najgebaurová
II. Mgr. Zdeňka Tománková      
III. A Mgr. Lucie Šaurová
III. B Mgr. Ludmila Bederková
IV. Mgr. Alena Zborovská
V. Mgr. Zuzana Hřivnová
VI. Mgr. Jana Skalická
VII. Mgr. Miroslava Veselská
VIII. Mgr. Jaroslav Šmýd
IX. Mgr. Olga Škrobáková

Netřídní učitelé

                                                     Mgr. Marcela Hujňáková
                                                     Mgr. Jozef Stančík
                                                     PhDr. Jaroslav Andrýsek
                                                    PaedDr. Zdeňka Bachelová
                                                    Mgr. Milana Ševčíková
                                                     Mgr. Bc. Zbyněk Andrýsek

Vychovatelky ŠD

                                                     Mgr. Hana Okáníková
                                                     Bc. Nicole Marková

 

ROHATECKÝ SLAVÍČEK 2017

V NAŠÍ ŠKOLE SE ZASE ZPÍVALO

Rohatečtí slavíčci se opět po roce v pátek 31. března rozezpívali při již tradiční přehlídce lidových písniček „ROHATECKÝ SLAVÍČEK“. Velké poděkování patří nejen dětem, které chtějí zpívat a nikdo je do zpěvu nemusí nutit, ale všem, kteří děti připravili – paní učitelky, rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi…

Výběr písničky i radost, s níž ji děti zpívají, dávají lidové písničce stále naději na její další život.

Za zmínku rovněž stojí, že dvě žákyně naší školy, Julie Bravencová (3. třída) a Magdalena Trnovcová (6. třída), reprezentovaly naši školu v neděli 26. března 2017 v oblastním kole pěvecké soutěže ve Strážnici na Zpěváčcích Strážnicka k poctě Vaška Harnoše. Oběma dívkám patří velké díky, protože se zde popraly s řadou rovnocenných zpěváčků, s klidem a sebevědomě předstoupily před cimbálovou muziku a odbornou porotu a k tomu všemu byly oblečeny do nádherných rohateckých krojů.

Doufám, že se i v příštím roce u lidové písničky s mnohými žáky potkáme, protože je velmi důležité, aby lidová píseň neutichla, aby byla stále v oběhu a přispívala ke zkrášlení všedních i nevšedních dní nás všech.

                                                                                                                                             MIROSLAVA VESELSKÁ

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ROHATECKY_SLAVICEK_2017/

Strana 2 z 11