Menu

Další informace

Organizace školního roku 2018/ 2019

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování začíná pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro okres Hodonín od 11. do 17. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Třídnictví 2018 / 2019

Pedagogičtí pracovníci, třídnictví

 2018/2019


Třída


Třídní učitel/ka

I.

Mgr. Ludmila Bederková             asistent pedagoga – Mgr. Hana Okáníková

II.

Mgr. Jana Najgebaurová

III.

Mgr. Zdeňka Tománková         

IV.

Mgr. Zuzana Hřivnová                   asistent pedagoga – Lucie Sovová

V.

Mgr. Alena Zborovská                   asistent pedagoga – Bc. Nicole Smejkalová

VI.

Mgr. Lucie Šaurová

VII.

Mgr. Jana Skalická

VIII.

Mgr. Miroslava Veselská

IX.

Mgr. Marcela Hujňáková

 
Netřídní učitelé

    Mgr. Olga Škrobáková

Mgr. Martin Hudek

                                                                Mgr. Jozef Stančík

     Mgr. Milana Ševčíková

           Mgr. Bc. Zbyněk Andrýsek

Vychovatelky ŠD

                                                                 Mgr. Hana Okáníková

                                                                 Bc. Nicole Smejkalová

Třídnictví 2018 / 2019

třídnictví

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ze školní družiny

Po podzimních dobrodružstvích začaly děti ze školní družiny pilně nacvičovat koledy tradiční i moderní, básničky známé i méně známé, aby toto hezké vánoční pásmo předvedly svým rodičům. Vystoupení se jim opravdu povedlo, a proto dostaly od p. vychovatelek malou odměnu.

A když už všude vrcholily přípravy na vánoční svátky, oslavili jsme vánoce i ve školní družině. Přestože byla výzdoba i stromeček ve stylu naší celoroční hry „Harry Potter“, připomněli jsme si i tradiční vánoční zvyky, zazpívali jsme si koledy, rozkrajovali jablíčko, jedli vánoční oplatky a samozřejmě přišlo i na dárky. Děti našly pod stromečkem novou koloběžku, pannyboard, stolní hry i nějaké maličkosti.

Po vánočních svátcích jako již každoročně proběhl „Den hraček“ – děti  přinesly ukázat nové hračky a hry, předvedly je ostatním a společně si je i zahrály.

Letos vyhrála hra „ Šlehačkovaná“….na koho ruka plácne sladkou šlehačku ten vyhrál. (Nebo prohrál)?

A co nás ve školní družině ještě čeká?  Připravujeme hodinu pokusů, čar a kouzel a po jarních prázdninách se budeme těšit na Karneval.  

Vychovatelky školní družiny

 

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ZE_SKOLNI_DRUZINY/

ROHATECKÝ SLAVÍČEK

ROHATECKÝ SLAVÍČEK 2018

V úterý 30. 1. 2018 proběhl již devátý ročník školní přehlídky dětských zpěváčků „ROHATECKÝ SLAVÍČEK“.

Letos přehlídka voněla něčím novým. Po osmi letech jsme opustili brány školy a uspořádali toto dopoledne v Kulturním domě v Rohatci.

V třídních kolech byli vybráni žáci, kteří přišli poměřit svého slavíčka v hrdle se svými mladšími a staršími spolužáky a zkusit si tako vystoupit před publikem, mikrofonem a na jevišti.

O to bylo příjemnější, že jsme mohli v hledišti přivítat i zástupce ze stran rodičů a prarodičů.

V dnešní uspěchané době je velmi těžké vrátit děti k odkazu našich předků. A proto patří velký dík všem paním učitelkám, maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům, sourozencům či vedoucím dětských souborů, kteří stále děti učí lidovým písničkám – krásnému kulturnímu odkazu, který by bylo s politováním vymazat z našich myslí.

Doufám, že se i v dalších letech bude lidová píseň Rohatcem nést a rozeznívat co největší počet nejen dětských hlásků.

                                                                                                                              MIROSLAVA VESELSKÁ

 

Roh. slavíček

KARNEVAL 2018

Karneval 2018

Školní karneval se stal už naší tradiční akcí a děti prvního stupně se na něj mnohdy těší celý rok! Letos se konal v pátek 2. 3. 2018 v tělocvičně naší základní školy. Do organizace se zapojili převážně žáci 9. třídy, ale také paní učitelky z 1. stupně. Účast dětí v maskách byla velká. A že se karneval vydařil, na tom mají zásluhu i rodinní příslušníci, kteří dětem pomáhali připravit či vyrobit velmi hezké kostýmy. 

Organizátoři se na karneval poctivě a zodpovědně připravili. Hned na úvod se pod vedením moderátorky programu, Natálie Brejškové z 9. třídy, jednotlivé třídy představily v maskách a společně se svými třídními učitelkami vyfotily. Kromě mnoha princezen, čarodějnic, vojáků, kovbojů nebo pirátů jsme viděli také např.  Červenou Karkulku, mušketýra, bílou paní, jednorožce a mnoho jiných. Za zvuku hudby, kterou měla na starost Denisa Herzánová z 8. třídy, následovala promenáda tříd po tělocvičně, a poté se děti rozprchly s kartičkami k jednotlivým zábavným stanovištím, kde plnily nejrůznější úkoly – od tradiční střelby na branku, rybičky, slalomu či zhoupnutí na laně až po nezvyklé disciplíny Sirky do krabičky; Míčky ven! nebo Tea party.

Karneval si všichni užili, ohlasy byly kladné, poděkování patří organizátorům a všem dětem, které přišly v maskách.

                                                                                   Žáci IX. třídy ZŠ Rohatec

 

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/KARNEVAL_2018/

JAK JSME SE UČILI PLAVAT

Jak jsme se učili plavat

„No, babičko, řeknu ti, že od ledna jsme se moc těšili – že znovu budeme jezdit na plavání!  Nemohli jsme se dočkat, až výuka začne. Nastal 10. leden a bylo to tu! Autobus nás očekával před školou…

Po první hodině, kdy jsme byli přezkoušeni, jak kdo plavání z loňska umí, jsme byli rozřazeni do čtyř skupin. Na začátku hodiny se vždycky voda zdála studená, ale moc se mi líbilo, že jsme měli „volné plavání“. Lovili jsme kroužky, plavali na všechny možné způsoby a taky se klouzali na klouzačce, to mě bavilo ze všeho nejvíc. Skákali jsme, plavali a vylepšovali naše plavecké schopnosti a s napětím a trochu i lítostí jsme očekávali poslední lekci, kdy se sice s plaváním rozloučíme, ale kdy se konají také závody…“

I takto začíná jedno ze slohových cvičení žáků III. A., kteří se letos spolu se spolužáky z III.B a II. ročníku účastnili výuky plavání. Pro naše ostřílené třeťáky můžeme klidně říci – v „našem starém dobrém bazénu v Ratíškovicích“, jelikož zde děti absolvovaly výuku již minulý rok.

Někteří „nováčci“ se vody přestali bát, jiní získali základní plavecké dovednosti, ostatní ty své dosavadní vylepšovali a zdokonalovali. Také jsme získali pojem o průběhu poskytování první pomoci tonoucímu a zopakovali si dobře známá čísla tísňových linek. Zkrátka a dobře, i díky milým a usměvavým odborným instruktorkám, přátelskému prostředí ratíškovského bazénu a dobrému pocitu při překonávání osobních hranic, jsme si plavání moc užili.

Třeťáci se tedy touto vzpomínkou s plaváním rozloučí, druháci se již těší na příští rok a nové zážitky.

Lekce plavání pohledem žáků III. A

 

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/JAK_JSME_SE_UCILI_PLAVAT/

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ

Přehlídka recitátorů
Již tradičně se na jaře setkávají žáci naší školy k setkání nad nejkrásnějšími básněmi i úryvky z prózy.
Nácvikem recitace strávili žáci několik týdnů. Nestačí básničku umět nazpaměť, důležité je znát význam textu, recitovat zřetelně, s citem.
Nejšikovnější recitátoři se zúčastnili okresního kola Recitační soutěže v Hodoníně.
Za mladší děti recitovala Maruška Robková, za starší žáky Magda Strnadová.
Oběma dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Vedení ZŠ Rohatec

 

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/PREHLIDKA_RECITATORU_2018/

ŽIVOT S HENDIKEPEM

Život s hendikepem

Ve středu 28. 3. 2018 se žáci 4. ročníku pokusili vžít do dětí s hendikepem. V rámci CO a PO měli zapůjčené dva dětské invalidní vozíčky, s jejichž pomocí zdolávali nástrahy „běžného“ školního dne jako například: otevřít si dveře, přejet práh, napsat něco na tabuli, pohybovat se po chodbě. Tedy činnosti, které vykonáváme tak nějak automaticky, ale na vozíčku pro nás představují často velký problém. Někteří žáci si také vyzkoušeli jízdu výtahem či plošinou pro vozíčkáře, která je na naší škole nainstalována.

Všechny děti tuto činnost braly velmi zodpovědně. A i přesto, že jsme si dopoledne užili, shodli jsme se na tom, že život „na vozíčku“ není vůbec nic lehkého.

                                                                       Alena Zborovská, ZŠ a MŠ Rohatec

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ZIVOT_S_HENDIKEPEM/

 

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Letošní podzim byl pro děti ze školní družiny bohatý nejen na hezké dny a krásně zbarvené listy, ale hlavně na zážitky.

V první polovině října, proběhla jako již každoročně na fotbalovém hřišti „ Drakiáda“. Ačkoli v tento slunečný den foukal vítr jen občas,byla snaha dětí odměněna a draci většině z nich vzlétli.

Ve středu 18. 10. připravily paní vychovatelky pro děti vycházku na Roztrhány. Děti přinesly pro koně zeleninu a tvrdé pečivo, mohly si je pohladit i nakrmit a odměnou za jejich dlouhou cestu jim byl připravený oheň, na kterém si opekly špekáček. Moc děkujeme paní Vlachové za připravený oheň a poskytnuté zázemí.

A co se dělo na podzim dál?

Protože chtěli naši školní družinu „ napadnout zlí démoni“ museli se všichni studenti spojit a vypravit se hledat 13. komnatu, ve které byl ukryt Kámen Mudrců. A tak byla v pátek

3. 11 večer naše Základní škola plná čarodějů a čarodějnic, kteří se po malých skupinkách vypravili plnit nelehké úkoly a získat tak „ kouzelný kámen“. Nejdříve si vyrobili kouzelnou svíčku, která je provázela celou cestu. Dále museli projít strašidelným tunelem a pavučinou, složit kostlivce, vybrat si od démona kouzelnou fazulku, projet slalom na koštěti Nimbus 2017 a ještě spoustu dalších úkolů, které je přivedli až k 13. komnatě. Po objevení správného klíče od komnaty, se každý podepsal na Kámen Mudrců a ten jim vydal sladkou odměnu. Všichni studenti to zvládli bez chyby či projeveného strachu a Kámen Mudrců s jejich podpisy bude zdobit naši družinu po celý školní rok.

A aby nebylo těch neobyčejných zážitků málo, přijel děti do školní družiny navštívit pes Lucas se svými páníčky. Lucas je chytrý a vycvičený pejsek, který umí tančit i předvádět nejrůznější triky a vystupuje nejen pro děti po celé České republice. Nejen, že dětem své vystoupení předvedli, ale i děti sami si mohly zkusit, že za pamlsek, poslechne Lucas i je. Krásný zážitek odměnily děti velkým potleskem.

                                                                                                        vychovatelky ŠD

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/PODZIM_VE_SKOLNI_DRUZINE/

 

Strana 2 z 12