Menu

Další informace

Projekt Pavučina vědomostí

Od března 2010 začala na naší škole realizace projektu č. CZ.1.07/1.1.02/02.0173 v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.1.02 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Projekt bude realizován v období od 22. 3. 2010 do 30. 6. 2012.

Celková částka určená k realizaci projektu činí 1 349 960Kč.

Cílem projektu je systematická podpora rozvoje výuky ve škole prostřednictvím inovativních materiálů, včetně zavádění nových forem vyučování.

Prvotním krokem je vytvoření sdílené datové struktury a prostředí pro e-learning a znalostní databázi.   Průběžně bude vytvářen komplexní soubor výukových a metodických materiálů s důrazem na mezipředmětové vazby a elektronizaci vzdělávání. Budou podporovány sociální dovednosti jednotlivců i skupin směřující k úspěšnému začlenění do společnosti. Dojde k nastavení systému rozvoje partnerské spolupráce mezi školami a akademickým sektorem. Odstartuje také zefektivnění práce v průběhu řízení adaptačního procesu a posílení vztahu mezi pedagogy a žáky.

Všechny vzniklé materiály budou v souladu s cíli školního vzdělávacího programu naší školy.

Do realizace projektu jsou zapojeni pedagogové základní školy,  v rámci  podpory síťování škol   také pedagogové z dalších škol v regionu a Pedagogické fakulty UP v Olomouci a další.

Moderní škola

Moderní škola - výukové materiály (DUM) PDF Tisk Email Seznam výukových materiálů DUM ke stažení ZDE.

TONDA OBAL NA CESTÁCH

Tonda obal na cestách je název ekologického programu pro žáky základních škol a jeho cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

Tohoto programu se měli možnost zúčastnit rovněž naši žáci v pondělí 15. června. Během jedné vyučovací hodiny se naučili třídit odpadky a dozvěděli se o jejich dalším využití.

Program je rozdělen na tři úrovně podle věku dětí. Žáci 1. - 3. třídy rozeznávali základní druhy odpadu a ujasnili si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Žáci 4. - 6. třídy se seznámili se sběrným dvorem, skládkou a spalovnou. Ujasnili si třídění všech druhů odpadu a zhlédli videoukázky ze zpracování odpadu a výrobky z recyklovaných materiálů.

Nejstarším žákům byl k tomu všemu ještě vysvětlen systém nakládání s komunálním odpadem v ČR.

Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

 

DIVADLO "PŘEMYSLOVCI"

OTVÍRÁNÍ HŘIŠTĚ

 

Ve čtvrtek 18. června se všichni žáci a učitelé naší školy spolu se zástupci obce Rohatec zúčastnili slavnostního otevření nového sportovního areálu. Slavnostně přestřihnul pásku pan starosta spolu s dalšími sportovci, kteří obec Rohatec reprezentují.

Areál se nachází přímo vedle školy, takže jej mohou využívat žáci během hodin tělocviku a pak rovněž v odpoledních hodinách při volnočasových aktivitách. Že je areál plně funkční si děti vyzkoušely hned první den, kdy proběhly turnaje fotbalové a basketbalové a pro všechny děti byly připraveny zajímavé sportovní aktivity.

 

 http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Otvirani_noveho_sportovniho_arealu/

 

SETKÁNÍ S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY

Ve čtvrtek 18. června odpoledne proběhlo v prostorách tělocvičny naší základní školy setkání s budoucími prvňáčky. Zatímco rodičům sdělovaly paní učitelky ve třídách základní informace, žáci osmé třídy (patroni budoucích prvňáčků) si pro děti v tělocvičně připravili spoustu zajímavých aktivit, během nichž se děti řádně vydováděly.

 

HRAVÉ ODPOLEDNE

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Hrave_odpoledne_s_budoucimi_prvnacky/

Projektový den

Ve čtvrtek 14. května již tradičně proběhl na naší škole Projektový den, který byl letos opět tak trošku jiný. Na prvním stupni byl zaměřen převážně matematicky s menší ochutnávkou českého a anglického jazyka a na druhém stupni pak na zpracování recyklovatelných materiálů - papír, plast. V matematických úlohách prvního stupně si žáci především cvičili logiku a prostorovou orientaci. Druhostupňáci si vyzkoušeli tvoření z plastových kelímků (příšerky), plastových lahví (peněženka, chobotnice), Proložek od vajíček (kytky), ruliček toaletního papíru (ornamenty), WC papíru (podobnost - obrazce), víček z PET lahví (znaky měst a obcí). Následovaly i úkoly z českého jazyka (reportáž, popis pracovního postupu) a angličtiny (plakát - pozvánka do města či zúčastněnou školu).
Kromě žáků naší školy se tohoto dne zúčastnila družstva žáků ze zákldaních škol z Dubňan, Brna a Hodonína.
Uvítali jsme rovněž návštěvu zástupců PdF UP Olomouc, pod kterou naše škola co by fakultní škola patří.
Z celého čtvrterčního dopoledne si žáci odnesli nejen pamětní list, ale rovněž některé své výrobky a především nové zkušenosti.
 
 
 
                        
 
 

Výsledky sběru papíru

 

 

Výsledky sběru papíru

za celý školní rok 2014/2015

Na konci školního roku vyhodnotíme nejlepšího sběrače

z každé třídy za celý školní rok.

 

Třída

Množství

 kg celkem

(třídy)

Nejlepší sběrač ve třídě

za celý školní rok 2014/2015

Pořadí

za celý školní rok

(pořadí z 216 žáků)

1. A

2104

Marek David   /     294 kg

8.

1. B

867

Škromachová Kateřina /   261 kg

9.

2.

2936

Škromach Jan /   528 kg

3.

3.

3545

Hovězák Tomáš   /   802 kg

2.

4.

1465

Marková Nikol /   304 kg

7.

5.

2531

Bureš David /   441 kg

4.

6.

1664

Brejšková Natálie /   323 kg

6.

7.

633

Řezáčová Denisa /   185 kg

10.

8.

2647

Trávník Mirek /   1113 kg

1.

9.

1887

Zlámal Lukáš /   389 kg

5.

Celkem nasbíráno za celý školní rok   2014/2015

20 315 kg papíru

Výtěžek peněz za sběr byl použit na nákup sešitů

pro žáky školy. Každý žák školy dostal sešity v průměru za 72.- Kč.

Vedení ZŠ Rohatec děkuje všem, kteří se sběrem papíru pomáhali.

Strana 11 z 12