Menu

Další informace

Provoz školní družiny zahájen 1.9.2009, otevřeno do 15:30  Vychovatelky :  Mgr. Hana Okáníková, Bc. Nicole Marková Děti přicházejí do školní družiny po skončení vyučování Odchody žáků - dle zápisních lístků Omluvenky pouze písemně s datem a podpisem rodiče, NE TELEFONICKY. Vybíráme…
Strana 2 z 2