Menu

Další informace

neděle, 30 srpen 2015 00:00

Provoz školní jídelny

Placení stravného zálohově / předem / vždy do 20.předešlého měsíce

  • trvalým příkazem z Vašeho účtu / srpen – květen /
  • poštovní poukázkou / na požádání bude vystavena v kanceláři ŠJ /
  • inkasem – na Vašem účtu nutno zadat souhlas s inkasem a maximální výši finančního limitu povoleného k inkasu. Ve školní jídelně odevzdejte řádně vyplněný a podepsaný souhlas k inkasu.

 

Číslo účtu školy: 16 56 13 02 67 / 0100 KB a.s. Hodonín

Variabilní symbol: 10 . . . přidělí školní jídelna / zůstává stejný po celou dobu stravování /

Vyúčtování stravného

* každý měsíc - MŠ k nahlédnutí ve třídách - ZŠ,MŠ v kanceláři ŠJ * při ukončení stravování * kdykoliv na požádání • v hotovosti /zákonný zástupce dítěte,plná moc / • převodem na Váš účet • převodem do dalšího stravovacího období

Odhlašování

den předem,nejpozději do 7.00 hod. ráno. Strávníci ZŠ můžou využít dálkový přístup do stravovacího systému přes internet k odhlášení i přihlášení jídla(přístupové heslo si vyzvedněte v kanceláři ŠJ) V případě onemocnění dítěte jsou rodiče povinni odhlásit dítě ze stravování. Pokud nelze dítě odhlásit ze závažných důvodů,můžete první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ,ZŠ /§4 odst.9 vyhlášky 107/2005/,jídlo vyzvednout do přineseného jídlonosiče od 11.15 do 11.30 hod.. Nevyzvednuté jídlo propadá. Pokrm je určen k rychlé spotřebě při teplotě 60°C,spotřebovat nejpozději do 14.00 hod. téhož dne. Další dny musí být odhlášeny !Za odhlášení odpovídají rodiče. * Pro nemocné dítě je možné zakoupit jídlo v plné ceně tj. 57,-kč do jídlonosičů (přihlásíte a uhradíte v kanceláři ŠJ)

Čip

každý nový strávník  si zakoupí čip v hodnotě 100,-kč / čip slouží k identifikaci strávníka,k objednávání a výdeji jídla /. Při ukončení stravování vrátí strávník nepoškozený čip a je mu vrácena záloha 100,-kč. V případě ztrátyčipu musí tuto skutečnost nahlásit v kanceláři ŠJ / aby nedošlo ke zneužití čipu / a koupit si čip nový.

Ceny jídel

Hodnota stravného podle fin. normativu vyhláška č.107/2005 Sb.o školním stravování. Děti jsou zařazeny do příslušné věkové kategorie podle věku dosaženého ve školním roce.

                                                                                                         

Věková kategorie: Cena stravenky:  
Záloha na měsíc: (20 dnů)
r.sv. oběd odp.sv.
 3 až 6 let polodenní 26,-kč 520,-kč 8,-kč 18,-kč /
      33-kč 660,-kč 8,-kč 18,-kč 7,-kč
   7-10 let odložená šk.docházka 36,-kč 720,-kč 9,-kč 20,-kč 7,-kč
     
  Oběd: svačinka: Měsíční záloha (21 dnů v měsíci)                                             Obědy                           Svačiny  záloha za čip:
I.   7 – 10 let 20,-kč 14,-kč 440,-kč 300,-kč 100,-kč
II. 11 – 14 let 23,-kč 14,-kč 500,-kč 300,-kč 100,-kč
II. 15 a více let 25,-kč 14,-kč 550,-kč 300,-kč 100,-kč
    27,-kč        
Cizí strávníci: 57,-kč záloha podle počtu přihlášených obědů

Cenu jídla lze měnit při změně cen jednotlivých vstupů / potraviny,energie ... /.

Změněnou cenu oznámí jídelna nejméně 30 dnů před jejím použití s platností vždy k 1. následujícího měsíce.

Číst 476 krát Naposledy změněno úterý, 30 srpen 2016 04:09