Menu

Další informace

Provoz školní jídelny (0)

 ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ ROHATEC

 

telefon:      518 359 252

e-mail:        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vedoucí školní jídelny: Irena Elšíková
Hlavní kuchařka: Dana Hynková

Kapacita kuchyně: 450 jídel

 

*Školní jídelna při Zš a Mš Rohatec zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou tj. po dobu docházky dítěte do Mateřské školy a Základní školy v Rohatci. Po uplynutí této doby bubou údaje archivovány a následně zlikvidovány / vymazány zákon č. 101/2000Sb.

 

Placení stravného zálohově / předem / vždy do 20.předešlého měsíce

 • trvalým příkazem z Vašeho účtu / srpen – květen /

 • poštovní poukázkou / na požádání bude vystavena v kanceláři ŠJ /

 • inkasem – na Vašem účtu nutno zadat souhlas k inkasu, ve školní jídelně odevzdejte řádně vyplněný a podepsaný souhlas k inkasu, systém inkasuje jen rozdíl do výše stanovené zálohy .

  ( Souhlas k inkasu si můžete vytisknout na webových stránkách školy.)

  Číslo účtu školy: 16 56 13 02 67 / 0100    KB a.s. Hodonín

  Variabilní symbol: 10 . . . přidělí školní jídelna / zůstává stejný po celou dobu stravování /

  Vyúčtování stravného        * každý měsíc       - MŠ k nahlédnutí ve třídách

                                                                             - ZŠ, MŠ v kanceláři ŠJ

  * při ukončení stravování

  * kdykoliv na požádání

 • v hotovosti /zákonný zástupce dítěte, plná moc /

 • převodem na Váš účet v případě změny čísla Vašeho účtu nahlaste nové číslo účtu v kanceláři ŠJ / změna bude provedena v kartě strávníka /

 • převodem do dalšího stravovacího období

  Odhlašování den předem, nejpozději do 7.00 hod. ráno. Strávníci ZŠ můžou využít dálkový přístup do stravovacího systému přes internet k odhlášení

  i přihlášení jídla / přístupové heslo si vyzvedněte v kanceláři ŠJ/. V případě onemocnění dítěte jsou rodiče povinni odhlásit dítě ze stravování. Pokud nelze dítě odhlásit ze závažných důvodů, můžete první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ, ZŠ /Vyhláška o školním stravování č.107/2005 §4 odst.9 v platném znění/, jídlo vyzvednout do přineseného jídlonosiče od 11.15 do 11.30 hod.. Nevyzvednuté jídlo propadá.

  Pokrm je určen k rychlé spotřebě při teplotě 60°C, spotřebovat nejpozději

  do 14.00 hod. téhož dne.

  Další dny musí být odhlášeny, jinak bude strava doúčtována v plné výši.

  Za odhlášení odpovídají rodiče /zákonný zástupce/.

  * Pro nemocné dítě je možné zakoupit jídlo v plné ceně tj.60,-Kč do jídlonosičů

     / přihlásíte a uhradíte v kanceláři ŠJ /.

  Čip každý nový strávník si zakoupí čip v hodnotě 100,- Kč

  / čip slouží k identifikaci strávníka, k objednávání a výdeji jídla /. Při ukončení stravování vrátí strávník nepoškozený čip a je mu vrácena záloha 100,-Kč.

  V případě ztráty čipu musí tuto skutečnost nahlásit v kanceláři ŠJ / aby nedošlo ke zneužití čipu / a koupit si čip nový.

  Ceny jídel

  Hodnota stravného podle fin. normativu vyhláška č.107/2005 Sb.o školním stravování v platném znění.

  Děti jsou zařazeny do příslušné věkové kategorie podle věku dosaženého ve školním roce.

                                                                                                           

Věková kategorie: Cena stravenky: Záloha na měsíc:
r.sv. oběd odp.sv.
3 –   6 let polodenní 26,-kč 520,-kč 8,-kč 18,-kč /
34,-kč 680,-kč 8,-kč 18,-kč 8,-kč
7 – 10 let odložená šk.docházka 38,-kč 760,-kč 9,-kč 21,-kč 8,-kč

oběd: svačinka:                                                                            záloha za čip:
I. 7 – 10 let 21,-kč 15,-kč 440,-kč 300,-kč 100,-kč
II. 11 – 14 let 24,-kč 15,-kč 500,-kč 300,-kč 100,-kč
II. 15 a více let 26,-kč 15,-kč 550,-kč 300,-kč 100,-kč
28,-kč
Cizí strávníci: 60,-kč záloha podle počtu přihlášených obědů
                     

Cenu jídla lze měnit při změně cen jednotlivých vstupů / potraviny,energie ... /.

Změněnou cenu oznámí jídelna nejméně 30 dnů před jejím použití s platností vždy

k 1. následujícího měsíce.