Menu

Další informace

První pomoc - 1. třída

  • čtvrtek, 21 duben 2016 00:00

Projekt výuky první pomoci pro prvňáčky

   V úterý 2. února 2016 navštívila naše prvňáčky erudovaná školitelka Zdravotnické záchranné služby paní Jitka Jagerová, která zábavnou formou seznámila děti se zásadami poskytnutí

první pomoci.

   Hodina byla zaměřena hlavně na situace, které bezprostředně ohrožují lidský život.

Děti si prakticky vyzkoušely na pacientovi – plyšovém medvědovi – jak pomoci zraněnému

v bezvědomí, jak ošetřit zlomeninu, popáleninu, co dělat při tepenném a žilním krvácení.

Neméně důležitý je začátek celé záchrany, a to přivolání pomoci, tzn. kam a jak správně telefonovat, což si děti také zkusily.

   Nyní získané poznatky opakujeme v hodinách prvouky a masáž srdce provádíme na plyšovém krtečkovi.

                                                            Mgr. Jana Najgebaurová, tř. uč. 1. A  

 

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/PRVNI_POMOC_V_1._TRIDE

Naposledy změněno čtvrtek, 05 květen 2016 07:35