Menu

Další informace

Projektový den - "Učíme se trochu jinak"

  • pátek, 27 květen 2016 00:00

Ve středu 4. 5 2016 se na naší ZŠ Rohatec pořádal v rámci udržitelnosti projektu Pavučina vědomostí Projektový den, známý také pod názvem „Matematika trochu jinak“. Tento den se pořádá každoročně a spočívá v tom, že se žáci různých věkových kategorií od 1. až po 9. třídu účastní aktivit, převážně matematických, ale i z oblasti českého a anglického jazyka, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu. Tyto aktivity zde vyučují buďto žáci školy s pomocí učitelů, nebo bývalí žáci školy. Tento rok byl ovšem trochu jiný. Byly zde navíc přichystány čtyři aktivity pro děti z mateřské školy: domino, jednoduché origami, aktivita s názvem „Kuličky“ a bludiště. Instruktorky těchto aktivit byly studentky středních škol, Lucie Jüstelová a Michaela Matyášová, a dvě žákyně VII. třídy, Natálie Brejšková a Gabriela Vičarová. Děti se těchto úkolů zhostily opravdu výborně. Poskládaly několik druhů zvířátek z papíru, počítaly do desíti a hrály domino. Každá skupinka dětí si zkusila jednu aktivitu.

 Projektový den letos navštívila PhDr. Kaslová z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Jako lektorka s předškolními dětmi zkoušela různé aktivity pro rozvoj jejich matematických schopností a představ. Děti vedla hravým a zábavným způsobem a je ani nenapadlo, že se tímto způsobem učí. Pokládaly to za hru. Bylo zde také několik učitelů z MŠ Rohatec, ale i Hodonína a Brna. Jedna z aktivit, kterou s nimi zkoušela paní lektorka, byly základy kombinatoriky (děti vymýšlely sestavy, kam všude můžeme dát ruce např. kolena, ramena, hlava) a byla to pro ně taková příjemná rozcvička. Dále jim paní inspektorka povídala pohádku o kočičce a jejím domečku se stromy po obou stranách, děti si měly zakreslovat informace z této pohádky a poté vyprávěly pohádku vlastními slovy podle namalovaného obrázku (tahle aktivita je velmi důležitá pro řešení slovní úlohy a při porozumění čteného textu, protože jak jsem se sama přesvědčila, děti si tam spoustu informací domyslely či odmyslely, např. tam dokreslily sluníčko, i když nic takového nebylo řečeno, nebo změnily počty jablíček na stromě a další údaje). Mezi dalšími aktivitami byly cesty při dobývání hradu (děti musely projít kolem hory, bažiny a sopky a poté povyprávět, jakou cestou se vydaly, doprava, doleva, kolem čeho a následně to zakreslit do obrázku). Následovala aktivita, při které byly potřeba dva papíry – červený a zelený. Paní doktorka dávala dětem otázky, jestli je ve třídě např. tabule. Pokud ano, sáhly na zelený papír a pokud ne, tak na červený. U této aktivity bylo potřeba, aby děti poznaly rozdíl mezi slovy, což je v matematice velmi důležité. V dalších aktivitách děti pozorně napodobovaly tleskání rukou podle paní doktorky, v další aktivitě daly předškoláci ruce na stůl a zvedaly prsty podle pokynů (potíže měly až při zvedání sedmi a osmi prstů).

Pokud se řeklo: „ Je ve třídě kočička?“, většina dětí správně odpověděla, že ne. Ve třídě sice visely obrázky s kočkami, ale živá kočička tam tedy nebyla. Poté následovala hra s víčky, počítání, poslouchání pohádky a rozpoznání čísel a další. Letošní Projektový den se velmi vydařil a doufám, že i příští rok přijede paní doktorka Kaslová a opět nám předvede další aktivity a to, jak s dětmi v předškolním věku pracovat.

                                                                                                                                                                                                                   G. Vičarová a N. Brejšková (žákyně 7. ročníku)

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Ucime_se_trochu_jinak_2016

 

Naposledy změněno pátek, 27 květen 2016 10:09