Menu

Další informace

MATEMATICKÝ KROUŽEK

  • čtvrtek, 20 duben 2017 00:00

Matematické kroužky ve Velkých Pavlovicích

Na přelomu listopadu a prosince se žáci čtvrté, páté a osmé třídy, kteří navštěvují matematický kroužek, skoro už tradičně vydali do Velkých Pavlovic. My starší jsme se po tuto dobu zaměřili hlavně na témata přijímacích zkoušek, které nás čekají příští rok a to například procenta, racionální čísla nebo Pythagorova věta. Čtvrťáci a páťáci zase rozvíjeli prostorovou představivost . Modelovali krychle, kvádry a postupně přicházeli na 11 sítí, ze kterých lze sestavit krychle.

Hned po příjezdu jsme se sešli v učebně, kde nás paní učitelky Bachelová a Tománková přivítaly v Ekocentru Trkmanka a seznámily všechny s programem.

Po večeři a posledních aktivitách vždy jistá skupina žáků vytvořila večerní program, který víceméně obsahoval hry, které využívaly i logického myšlení a pohybu.

Ráno po snídani a rozcvičce nás osmáky čekala angličtina, přijela za námi totiž paní učitelka Škrobáková. Menším se věnovala paní učitelka Bachelová, probírala s nimi, jak komentovat postup při úlohách z matematické olympiády, což je velmi obtížné a hlavně je to také základ důkazů matematických úloh.

Odpoledne jsme se prošli po okolí a oddechli si na cestě k rozhledně Slunečná.

Po 15. hodině jsme se všichni sešli v jedné učebně a prošli spolu další logické úlohy, tentokrát zaměřené na přesouvání barevných kamenů po ploše podle daných pravidel. Mezi ně se zařadily aktivity se zápalkami, problémové úlohy a nejedno modelování staveb z kostek.

Tento rok se obešel bez Matboje (týmová soutěž) a místo něj jsme se intenzivněji zabrali do několika dalších činností a příprav na další učivo.

Poslední den jsme řešili některé úlohy profesora Milana Hejného, které jsou pro nás vždy zajímavé a pak následovalo vyhodnocení. Hodnotilo se všechno – soutěž v sudoku, výkon ve všech aktivitách, ochota pomáhat či pořádek na pokoji. S plnou hrstí odměn jsme se dopotáceli na zahradu, kde jsme strávili poslední chvíle , a pak jsme se odebrali zpět do našich domovů.

Další užitečný pobyt za finančího příspěvku SRPŠ, za který moc děkujeme. Rádi bychom v příštím školním roce absolvovali další takovou akci.

Adéla Bejdová a Gabriela Vičarová,

žákyně osmé třídy

 http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/MATEMATICKY_KROUZEK_-_VELKE_PAVLOVICE/