Menu

Další informace

Šk. rok 2017 / 2018

ROHATECKÝ SLAVÍČEK 2018 V úterý 30. 1. 2018 proběhl již devátý ročník školní přehlídky dětských zpěváčků „ROHATECKÝ SLAVÍČEK“. Letos přehlídka voněla něčím novým. Po osmi letech jsme opustili brány školy a uspořádali toto dopoledne v Kulturním domě v Rohatci. V třídních kolech byli vybráni…
Karneval 2018 Školní karneval se stal už naší tradiční akcí a děti prvního stupně se na něj mnohdy těší celý rok! Letos se konal v pátek 2. 3. 2018 v tělocvičně naší základní školy. Do organizace se zapojili převážně žáci 9. třídy,…
Jak jsme se učili plavat „No, babičko, řeknu ti, že od ledna jsme se moc těšili – že znovu budeme jezdit na plavání!  Nemohli jsme se dočkat, až výuka začne. Nastal 10. leden a bylo to tu! Autobus nás očekával…
Přehlídka recitátorůJiž tradičně se na jaře setkávají žáci naší školy k setkání nad nejkrásnějšími básněmi i úryvky z prózy.Nácvikem recitace strávili žáci několik týdnů. Nestačí básničku umět nazpaměť, důležité je znát význam textu, recitovat zřetelně, s citem.Nejšikovnější recitátoři se zúčastnili…
Život s hendikepem Ve středu 28. 3. 2018 se žáci 4. ročníku pokusili vžít do dětí s hendikepem. V rámci CO a PO měli zapůjčené dva dětské invalidní vozíčky, s jejichž pomocí zdolávali nástrahy „běžného“ školního dne jako například: otevřít si dveře, přejet práh,…
Wokrshopy ve Strážnici Ve středu 25. října se žáci osmé třídy vydali na pracovní dílny na střední školu ve Strážnici. Brzy ráno nasedli na autobus a odjeli z Rohatce do Strážnice.. Děvčata začala menší prohlídkou spodní části školy a pak se…
Výstava fotek na základní škole V době voleb do Parlamentu ČR proběhla na základní škole výstava fotek brněnského fotografa Otto Jirky. Název Kouzelná planeta dokonale vystihuje nádhernou atmosféru Země. Prostřednictvím fotek jsme zavítali do exotických zemí i na náš český venkov.…
Pracovní soustředění IV. třídy ve Velkých Pavlovicích Na začátku letošního školního roku jela IV. třída na adaptační - pracovní pobyt do Velkých Pavlovic. S naší novou třídní paní učitelkou A. Zborovskou a paní učitelkou Z. Bachelovou jsme v pěkném prostředí Ekocentra Trkmanka…
Halloween 2017 V letošním školním roce naši deváťáci vymysleli pro děti na základní škole halloweenské převlékání do strašidelných masek. Zúčastnily se všechny třídy. S paní učitelkou třídní, která stejně jako všichni deváťáci přišla v kostýmu škaredé čarodějnice, se celá třída vydala navštívit postupně…
Dopravní hřiště v novém Letos na podzim se žáci čtvrtého ročníku naší školy poprvé učili dopravní výchovu v novém prostředí. Krásně opravené dopravní hřiště v Hodoníně nabízí kvalitnější možnosti dopravní výchovy v praxi. Hřiště je větší, modernější a děti se lépe na silnicích a…
Angličtina s rodilým mluvčím Již podruhé se žáci 2. stupně naší školy v rámci zkvalitnění  hodin anglického jazyka setkali s Jonatasem, rodilým mluvčím z Jižní Afriky. Hodiny byly pro žáky nové v tom, že po celou dobu slyšeli a komunikovali výhradně anglicky. Jonatas je sympatický…
Angličtina s rodilým mluvčím Již podruhé se žáci 2. stupně naší školy v rámci zkvalitnění  hodin anglického jazyka setkali s Jonatasem, rodilým mluvčím z Jižní Afriky. Hodiny byly pro žáky nové v tom, že po celou dobu slyšeli a komunikovali výhradně anglicky. Jonatas je sympatický…
Muž hlad měl Byl muž, měl kuš a šel na lov. Laň se, laň tam, muž pak laň sťal. Šel dom, laň měl, měl nůž, laň kuch, hlad měl. Pec měl, do ní laň dal. Laň sněd, pít chtěl, pár…