Menu

Další informace

Šk. rok 2017 / 2018

Muž hlad měl Byl muž, měl kuš a šel na lov. Laň se, laň tam, muž pak laň sťal. Šel dom, laň měl, měl nůž, laň kuch, hlad měl. Pec měl, do ní laň dal. Laň sněd, pít chtěl, pár…
Z Rohatecké obce i z hlášení místního rozhlasu jsme mnozí věděli o oslavách 100. výročí narození paní Anny Netíkové. Na začátku školního roku jsme se s žáky sedmé třídy domluvili, že navštívíme výstavu jejich nitěných obrazů. Doma se žáci rodičů…
Žáci druhého stupně naší školy se v září zúčastnili sportovní soutěže Školní pohár, který organizuje Veslařský klub Hodonín. První část soutěže se jmenuje Závody na dračích lodích a proběhla v září na veslařském klubu. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií.…