Menu

Další informace

UKONČENÍ VYUČOVÁNÍ 24. 5. 2019

Výstřižek

SBĚR PAPÍRU

SBĚR 4. KOLO

ÚSPĚCH ŽÁKA 9. TŘÍDY - DAVIDA BUREŠE

DIPLOM DAVID3

DIPLOM DAVID1

DIPLOM DAVID2

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2019

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 Den před čtvrtkem 11. 4. 2019, dnem, kdy se konal zápis do 1. třídy, nás oslovila paní učitelka Ševčíková, jestli bychom pomohly při zápise. Naše odpověď byla jasné ANO, protože máme rády děti.

Bylo úžasné být jako ti, kteří nás před 8 lety poprvé vítali na našem zápise.

Děti byly moc šikovné a rodiče a učitelé moc milí. Dokonce si s námi zachytal rybičky sám pan řerditel.

Bylo nám ctí doprovázet budoucí prvňáčky na jejich velké cestě vpřed a vidět, jak se těší.

 

Nikol, Terka, Markéta a Gabča - žákyně 8. třídy

 

 

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/ZAPIS_DO_1._TRIDY_2019/

UKLIĎME ČESKO

 

 

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/UKLIDIME_CESKO/

SPOLUPRÁCE S SVP HODONÍN

SPOLUPRÁCE SE STŘEDISKEM VÝCHOVNÉ PÉČE V HODONÍNĚ

V úterý 16. 4. 2019 proběhla na naší škole beseda pedagogických pracovníků se zástupci střediska výchovné péče.

Jedná se o středisko, které poskytuje svým klientům dlouhodobou a hlavně bezplatnou službu. Klienty bývají především děti ve věku 3 – 18 let, které mají ať už ve škole nebo v rodině jakékoliv výchovné problémy. Mezi tyto patří zejména záškoláctví, lhaní, sebepoškozování, užívání návykových látek, nebo špatné vztahy v rodině.

Na středisko se může obrátit s radou o pomoc jak škola, tak samotná rodina, popř. lékař. Pracovníci se navíc účastní i výchovných komisí ve školách, na nichž se projednává nevhodné chování problémových žáků.

Pro naši školu je spolupráce s tímto střediskem velmi důležitá, protože díky ní můžeme včas podchytit výchovné problémy některých žáků, popřípadě nasměrovat samotné rodiče, kteří mnohdy pomoc vyhledávají.

                                                                                                                                                                                                                                     Miroslava Veselská

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Spoluprace_s_SVP_Hodonin/

 

PROJEKTOVÝ DEN

projektový den

CVIČENÍ COPO, aneb první pomoc

Cvičení CO, PO – stejně a přesto jinak

Dne 17. 4. 2019 proběhlo v naší škole cvičení CO, PO, tedy civilní obrany a požární ochrany, což není až tak neobvyklé, jelikož toto důležité cvičení absolvujeme několikrát  ročně. Tentokrát jsme ale mezi námi přivítali studentky 3. ročníku střední zdravotní školy v Kyjově a jejich vedoucí učitelky, díky kterým pro nás teoretické znalosti dostaly konkrétní hmatatelnou podobu a my jsme si tak jejich zásluhou mohli zkusit „práci v terénu“ – tedy nácvik poskytování první pomoci v konkrétních situacích.

Žáci 2. stupně byli rozděleny na stanoviště, na kterých se tak na okamžik stávali zdravotníky a těmi nejdůležitějšími osobami v prvních okamžicích po úrazu popálením, pořezáním, ale také těmi, kteří dokázali člověku téměř bez života díky získaným vědomostem obnovit krevní oběh díky správnému a včasnému provedení masáže srdce.

V další části programu tohoto dne se pak žáci zúčastnili přednášky na téma „Poruchy příjmu potravy“, která byla velmi zajímavá a doplněna o spoustu užitečných odkazů, šokujících informací, ale taky smutných záběrů na osudy nemocných lidí.

Celý den utekl jako voda. Všichni žáci se zaujetím pracovali. Zároveň si také uvědomovali nejen potřebnost těchto znalostí v běžném životě, ale také ohromnou důležitost studia nejrůznějších zdravotnických oborů – ať už na škole v Kyjově či kdekoliv jinde.

                                                                                                                                                             Mgr. Lucie Šaurová

 

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/CVICENI_COPO_-_prvni_pomoc/

Den etikety

Den etikety

Dne 15.3. 2019 se na naší základní škole uskutečnil Den etikety. Tento den spočíval v tom, že si žáci 3.- 9. tříd připravili scénky na dané téma týkající se etikety nebo její části. Tyto scénky byly uskutečněny v kulturním domě. Všechna představení se velice povedla a žáci si s nimi dali velkou práci.

Po skončení programu na kulturním domě nastal čas oběda, kdy si vybraní žáci 9. třídy vyzkoušeli, jaké to je být číšníky. Obsluhováni byli žáci první třídy a učitelský sbor.

Tento projektový den se velmi vydařil, ovšem by se nezrealizoval, kdyby nebylo pánů učitelů a paní učitelek, kteří se zapojili, paní kuchařek, obce Rohatec (která poskytla prostory na kulturním domě) a v neposlední řadě taky všech žáků, kteří se jakkoliv zapojili. Všem tímto celá devátá třída moc děkuje za pomoc při zrealizování jejich nápadu.

Strnadová Magda, žákyně 9.třídy

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_PrHUDE_UA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21Qc9SUlfILnYitYpvtc8Uhi58JGu3I_a8ovceDE_4w74rv-QF5rjb88c

CO JE NOVÉHO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Co je nového ve školní družině

Ani jsme se nenadáli a vánoční svátky utekly jako voda. Děti přišly po prázdninách s usměvavými a spokojenými tvářičkami. 

Hned první den, 3. ledna, jsme se všichni posadily na koberec a povyprávěly si o dárcích, které pod stromečkem našly. Panenky, "petshopáci", Lego, mobilní telefony, tablety… To vše padlo při společné debatě. 

Proto nás brzy čekal "Den hraček", kdy si děti přinesly hračku, která je pro něj ta nejlepší. Každý ji představil, řekl, od koho ji dostal a ukázal všem v družině. Po celý den jste tak mohli potkat auto na ovládání, postavičky z pohádek, rozkládací karavan pro panenky Barbie, plno plyšáků, Nerf, vojenské zbraně aj. 

A co čeká děti z družiny dál? Za jejich krásné vánoční koledování, které se letos poprvé uskutečnilo na Kulturním domě, společně v únoru navštívíme dětské centrum Sokolíček v Kyjově. Brzy nás taky čeká maškarní dovádění - zábavné odpoledne v maskách se soutěžemi a vyhlášením nejhezčí masky. V březnu vyjedeme do hodonínské knihovny, paní knihovnice si pro nás připravily pirátský program.

Nezapomínáme ani na zvířátka v přírodě. Společně jim půjdeme nasypat do krmítek a nazdobit stromeček ovocem, zeleninou a usušeným pečivem. 

Vychovatelky školní družiny

https://skolarohatec.rajce.idnes.cz/CO_JE_NOVEHO_VE_SKOLNI_DRUZINE/

Strana 1 z 13