Menu

Další informace

Halloween 2017 V letošním školním roce naši deváťáci vymysleli pro děti na základní škole halloweenské převlékání do strašidelných masek. Zúčastnily se všechny třídy. S paní učitelkou třídní, která stejně jako všichni deváťáci přišla v kostýmu škaredé čarodějnice, se celá třída vydala navštívit postupně…
Dopravní hřiště v novém Letos na podzim se žáci čtvrtého ročníku naší školy poprvé učili dopravní výchovu v novém prostředí. Krásně opravené dopravní hřiště v Hodoníně nabízí kvalitnější možnosti dopravní výchovy v praxi. Hřiště je větší, modernější a děti se lépe na silnicích a…
Angličtina s rodilým mluvčím Již podruhé se žáci 2. stupně naší školy v rámci zkvalitnění  hodin anglického jazyka setkali s Jonatasem, rodilým mluvčím z Jižní Afriky. Hodiny byly pro žáky nové v tom, že po celou dobu slyšeli a komunikovali výhradně anglicky. Jonatas je sympatický…
Angličtina s rodilým mluvčím Již podruhé se žáci 2. stupně naší školy v rámci zkvalitnění  hodin anglického jazyka setkali s Jonatasem, rodilým mluvčím z Jižní Afriky. Hodiny byly pro žáky nové v tom, že po celou dobu slyšeli a komunikovali výhradně anglicky. Jonatas je sympatický…
Muž hlad měl Byl muž, měl kuš a šel na lov. Laň se, laň tam, muž pak laň sťal. Šel dom, laň měl, měl nůž, laň kuch, hlad měl. Pec měl, do ní laň dal. Laň sněd, pít chtěl, pár…
Z Rohatecké obce i z hlášení místního rozhlasu jsme mnozí věděli o oslavách 100. výročí narození paní Anny Netíkové. Na začátku školního roku jsme se s žáky sedmé třídy domluvili, že navštívíme výstavu jejich nitěných obrazů. Doma se žáci rodičů…
Žáci druhého stupně naší školy se v září zúčastnili sportovní soutěže Školní pohár, který organizuje Veslařský klub Hodonín. První část soutěže se jmenuje Závody na dračích lodích a proběhla v září na veslařském klubu. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií.…
Letošní školní rok začal zase trošku jinak. Děti byly rozděleny do oddělení školní družiny podle věku. Starší do oddělení prvního a mladší do druhého. Výzdoba školní chodby i družiny dětem hned prozradila, že v letošním školním roce bude zábava i dobrodružství…
V NAŠÍ ŠKOLE SE ZASE ZPÍVALO Rohatečtí slavíčci se opět po roce v pátek 31. března rozezpívali při již tradiční přehlídce lidových písniček „ROHATECKÝ SLAVÍČEK“. Velké poděkování patří nejen dětem, které chtějí zpívat a nikdo je do zpěvu nemusí nutit, ale…
http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_2017/
http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/PROGRAM_DUBEK
Den Země Stejně jako každý rok, tak i letos jsme v naší škole uskutečnili „Den Země“. Celá akce se nesla v duchu projektového dopoledne s titulem „Čtyři živly“. Název nám již napovídá, že byly připraveny čtyři vzdělávací okruhy – „voda“, „vzduch“, „oheň“, „Země“.…
Exkurze Dne 18. 4. 2017 jsme s panem učitelem Šmýdem a s panem učitelem Andrýskem vyrazili na exkurzi do Čejkovic a Milotic. Sraz jsme měli na autobusové zastávce u školy, alespoň 15 minut před odjezdem. Odjížděli jsme něco po 8 hodině. Naše…
Strana 2 z 6