Menu

Další informace

   http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/MIKULAS_2015/  
Ředitelství školy děkuje všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a realizaci koledování a předvánočního jarmarku.   http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/koledovani_s_adventnim_jarmarkem_2015/  https://www.youtube.com/watch?v=futD0tzh4rE      
                                                                               …
Adaptační pobyt veVelkých Pavlovicích Již po třetí jsme v září přijeli do bývalého zámku, nyní Ekocentra ve Velkých Pavlovicích. Byli jsme připraveni na velké zatížení matematickými úlohami jako předešlé dva roky, ale potom jsme byli velice překvapeni. Ubytování bylo rychlé,…
Dopravní den na ZŠ Rohatec 29. září se žáci druhého až pátého ročníku ZŠ Rohatec zúčastnili dopravní soutěže. Žáci se utkali ve znalosti dopravních testů, jízdě zručnosti a jízdě na dopravním hřišti s vyznačenou křižovatkou. Také si zopakovali, jak se chovat v případě…
Krysáci ve školeDopoledne v pondělí 26. října jsme strávili docela netradičně. Setkali jsme se a pobesedovali s režisérem animovaných filmů panem Cyrilem Podolským. Tento úžasný člověk je autorem tvořícím převážně pro děti (večerníček Krysáci, animace v seriálu Pat a Mat,…
Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou Obohacením výuky žáků osmé a deváté třídy bylo ve čtvrtek 24. září setkání se spisovatelkou Martinou Bittnerovou. Téma besedy bylo „Velikáni za zrcadlem“ – nejslavnější čeští spisovatelé 19. století. K těmto patří Božena Němcová a Karel…
Celorepubliková soutěž Jáma Lvová – dostali jsme se na tábor! Na začátku loňského školního roku jsme se dozvěděli o korespondenční soutěži, kterou organizuje České Vysoké Učení Technické v Praze, nebo-li ČVUT. Je to soutěž na pomezí matematiky a informatiky. Odměnou této…

Návštěva knihovny v Rohatci

Během prvního školního týdne navštívili všichni žáci se svými vyučujícími nově zrekonstruovanou knihovnu v Rohatci v budově "staré školy". Pro všechny to byla příjemně strávená hodina s paní knihovnicí, která děti provedla po celé budově, aby jim ukázala všechny nové…

Dravci

http://skolarohatec.rajce.idnes.cz/Dravci_2015/  
Tonda obal na cestách je název ekologického programu pro žáky základních škol a jeho cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Tohoto programu se měli možnost zúčastnit rovněž naši žáci v pondělí 15. června.…

OTVÍRÁNÍ HŘIŠTĚ

  Ve čtvrtek 18. června se všichni žáci a učitelé naší školy spolu se zástupci obce Rohatec zúčastnili slavnostního otevření nového sportovního areálu. Slavnostně přestřihnul pásku pan starosta spolu s dalšími sportovci, kteří obec Rohatec reprezentují. Areál se nachází přímo…
Strana 5 z 5