Menu

Další informace

Tonda obal na cestách je název ekologického programu pro žáky základních škol a jeho cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Tohoto programu se měli možnost zúčastnit rovněž naši žáci v pondělí 15. června.…

OTVÍRÁNÍ HŘIŠTĚ

  Ve čtvrtek 18. června se všichni žáci a učitelé naší školy spolu se zástupci obce Rohatec zúčastnili slavnostního otevření nového sportovního areálu. Slavnostně přestřihnul pásku pan starosta spolu s dalšími sportovci, kteří obec Rohatec reprezentují. Areál se nachází přímo…
Ve čtvrtek 18. června odpoledne proběhlo v prostorách tělocvičny naší základní školy setkání s budoucími prvňáčky. Zatímco rodičům sdělovaly paní učitelky ve třídách základní informace, žáci osmé třídy (patroni budoucích prvňáčků) si pro děti v tělocvičně připravili spoustu zajímavých aktivit,…
Ve čtvrtek 14. května již tradičně proběhl na naší škole Projektový den, který byl letos opět tak trošku jiný. Na prvním stupni byl zaměřen převážně matematicky s menší ochutnávkou českého a anglického jazyka a na druhém stupni pak na zpracování recyklovatelných materiálů -…
    Výsledky sběru papíru za celý školní rok 2014/2015 Na konci školního roku vyhodnotíme nejlepšího sběrače z každé třídy za celý školní rok.   Třída Množství  kg celkem (třídy) Nejlepší sběrač ve třídě za celý školní rok 2014/2015 Pořadí…
Strana 6 z 6